Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Krzysztof PLASKOTA
imię : Krzysztof
nazwisko : PLASKOTA
data ur. : 1985-11-06 (Sen) 33 283
płeć : Mężczyzna
klub : AZS KU Politechniki Opolskiej Opole

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MPwielob Sen i U20: Zgorzelec   2014 (Sen)
10-bój 3 6896
  MP: Toruń   2013 (Sen)
10-bój DNF
  MPwielob: Białogard   2012 (Sen)
10-bój 2 7252
  MPwielob: Toruń   2011 (Sen)
10-bój 4 7355
  MP AZS: Łódź   2011 (Sen)
Oszczep (800) 6 60.06
  MPwielob: Opole   2010 (Sen)
10-bój 3 7535
  AMP AZS: Biała Podlaska   2010 (Sen)
110 m pł 4 15.00 (-1.7)
Wzwyż 5 2.04
  MPwielob: Piła   2009 (Sen)
10-bój 2 7195
  AMP: Warszawa   2009 (Sen)
110 m pł 6 15.25 (+1.4)
110 m pł 2e1 14.92 (+0.1)
  MP U23: Słupsk   2007 (U23)
100 m 2s1 11.18 (+0.9)
400 m 3s1 50.63
1500 m 8s1 5:15.90
110 m pł 2s1 15.07 (-0.3)
Wzwyż 2s1 1.92
Tyczka 6s1 3.70
W dal 2D 6.89 (+1.5)
Kula (7.26) 2s1 13.75
Dysk (2) 5s1 31.72
Oszczep (800) 2s1 52.30
10-bój 2 6808
  MPwielob: Bogatynia   2006 (U23)
10-bój 9 6498
  MP U23: Toruń   2006 (U23)
400 m 3s1 50.76
1500 m 4s1 4:47.48
110 m pł 2s1 15.05 (+0.3)
Wzwyż 3s1 1.95
Tyczka 4s1 3.80
Kula (7.26) 4s1 12.75
Dysk (2) 3s1 36.86
Oszczep (800) 5s1 49.98
  MP U23: Kraków   2005 (U23)
100 m 1e2 11.32 (-1.3)
400 m 4e1 50.59
1500 m 3 4:56.41
110 m pł 1e1 14.83 ()
Tyczka 6e1 3.50
W dal 4e1 6.85 (+1.5)
Kula (7.26) 3e1 13.07
Dysk (2) 2e1 38.35
Oszczep (800) 3e1 51.62
10-bój 3 6964
  MP U20: Białystok   2004 (U20)
100 m 2e3 11.59 (0.0)
Wzwyż 12e1 1.80
W dal 4e1 6.59 (+0.1)
Kula (6) 3e1 13.59
  MP U20: Zamość   2003 (U20)
110 m pł 1e1 15.41 (+1.3)
10-bój 3 6484

  INDOOR

  HMP: Spała   2013 (Sen)
7-bój DNF
  HMP: Spała   2012 (Sen)
7-bój 3 5439
  HMP: Spała   2011 (Sen)
7-bój 11 4098
  HMPwielob: Spała   2007 (U23)
7-bój 0000
  HMP U20 U18: Spała   2004 (U20)
Wzwyż 2 w
W dal 2 6.66
Kula (6) 3 w
60 m pł M 2 w

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.4698328971863 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl