Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Dominik TABOR
imię : Dominik
nazwisko : TABOR
data ur. : 1995-04-24 (Sen) 25 272
płeć : Mężczyzna
klub : Kraków Athletics Team

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Włocławek   2020 (Sen)
3000 m prz 10s1 (10) 9:39.88
  MP SEN U23 przełaj: Kwidzyn   2020 (Sen)
Przełaj 20b2 :26:10
  MP: Radom   2019 (Sen)
3000 m prz 12s1 (12) 9:22.32
  MP przełaj: Olszyna   2019 (Sen)
Przełaj 7b2 :35:26
  MP: Lublin   2018 (Sen)
3000 m prz 12s1 (12) 9:43.83
  MP 10 000: Łomża   2018 (Sen)
10000 m 14s1 (34) 33:22.48
  MP przełaj: Żagań   2018 (Sen)
Przełaj 16b2 :32:20
  MP: Białystok   2017 (U23)
3000 m prz 11s1 9:28.65
  MP przełaj: Jelenia Góra   2017 (U23)
Przełaj 13b2 :32:18
  MP U23 przełaj: Kwidzyn   2017 (U23)
Przełaj 14 :26:55
  MP U23: Suwałki   2017 (U23)
5000 m 10s1 15:17.07
3000 m prz 7s1 9:36.20
  MP U23 10 000: Bielsko-Biała   2017 (U23)
10000 m 6s1 (6) 31:32.28
  MP przełaj: Żagań   2016 (U23)
Przełaj 13b2 :34:21
  MP U23 przełaj: Łódź   2016 (U23)
Przełaj 16b1 :26:48
  MP U23: Jelenia Góra   2016 (U23)
5000 m 8s1 (8) 15:06.24
  MP U23 10 000: Postomino   2016 (U23)
10000 m 13 31:52.43
  MP: Kraków   2015 (U23)
5000 m 16 15:05.87
  MP 10 000: Wieliczka   2015 (U23)
10000 m 3s1 (18) 32:14.89
  MP U23: Białystok   2015 (U23)
5000 m 11s1 (11) 15:12.40
  MP U20 U18 przełaj: Kołczewo k.Międzyzdrojów   2014 (U20)
Przełaj 7b3 :19:56
  MP U20: Kraków   2013 (U20)
5000 m 10s1 (13) 15:29.04
  OOM: Kraków   2012 (U18)
3000 m 6 8:57.34
  OOM: Płock   2011 (U18)
3000 m 6 9:02.97
  MP U16: Toruń   2010 (U16)
2000 m 2s1 (2) 5:52.12
  MP U16: Zamość   2009 (U16)
1000 m 6s2 (23) 2:47.56

  INDOOR

  HMP: Toruń   2016 (U23)
3000 m 7s1 (7) 8:55.86
  HMP U20 U18: Spała   2014 (U20)
3000 m 1s1 (5) 8:47.98
  HMP U20 U18: Spała   2012 (U18)
2000 m 2s2 (2) 5:45.83
  HMP U20 U18: Spała   2011 (U18)
2000 m 3s1 (3) 5:42.80

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.9897758960724 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl