Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Szymon ZIELIŃSKI
imię : Szymon
nazwisko : ZIELIŃSKI
data ur. : 1995-12-06 (Sen) 24 325
płeć : Mężczyzna
klub : UKS Orkan Środa Wlkp.

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP U23 20km ch: Gdańsk   2016 (U23)
Chód 20 km 8 1:47:58
  MP U23: Jelenia Góra   2016 (U23)
4x400 m 3s2 (5) 3:26.91
  MP U23 20km ch: Gdańsk   2015 (U23)
Chód 20 km 2 1:36:02
  MP U20 20km ch: Gdańsk   2014 (U20)
Chód 20 km 3 1:40:34
  MP U20: Toruń   2014 (U20)
Chód 10 km 3 46:03.98
  MP U20 20km ch: Gdańsk   2013 (U20)
Chód 20 km 1 1:35:06
  MP U20: Kraków   2013 (U20)
Chód 10 km 3 47:48.24
  OOM: Kraków   2012 (U18)
Chód 10 km 1 46:43.44
  OOM: Płock   2011 (U18)
Chód 10 km 3 48:23.35
  MP U16: Toruń   2010 (U16)
Chód 5 km 3 24:47.48
  MP U16: Zamość   2009 (U16)
Chód 5 km 9s1 29:02.79

  INDOOR

  HMP U20 U18: Spała   2014 (U20)
Chód 5 km 2s1 (2) 22:28.45
  HMP U20 U18: Spała   2013 (U20)
Chód 5 km 1s1 (1) 22:50.60
  HMP U20 U18: Spała   2012 (U18)
Chód 5 km 2s1 (2) 23:48.97

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 3.1732220649719 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl