Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię : Kacper
nazwisko : CHŁOND
data ur. : 1994-05-27 (Sen) 26 274
płeć : Mężczyzna
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MPwielob: Suwałki   2018 (Sen)
10-bój 11 2916
  MP: Białystok   2017 (Sen)
200 m 4e1 (10) 21.65 (+0.6)
400 m 6e2 (14) 48.39
  MP: Bydgoszcz   2016 (U23)
400 m 5e3 (18) 48.36
4x400 m 3s1 (3) 3:11.70
  MP U23: Jelenia Góra   2016 (U23)
200 m 1s4 (6) 21.51 (-0.4)
400 m 1s2 (5) 47.63
4x400 m DNF
  MP: Kraków   2015 (U23)
400 m 5e2 (18) 48.33
4x400 m 3s1 (3) 3:08.24
  MP U23: Białystok   2015 (U23)
400 m 3s2 (8) 48.76
4x400 m 1s1 (1) 3:16.19
  MPwielob Sen i U20: Zgorzelec   2014 (U23)
10-bój 4 6586
  MPwielob U23: Szczecin   2014 (U23)
10-bój DNF
  ME U20: Rieti (ITA)   2013 (U20)
10-bój JUN 16 6832
  MPwielob U23 i U20: Opole   2013 (U20)
10-bój JUN 1 7101
  MP U20: Kraków   2013 (U20)
110 m pł M (99.1) 4 14.30 (-0.9)
110 m pł M (99.1) 2e3 (4) 14.37 (-0.3)
4x400 m 2s1 3:13.89
  MPwielob: Białogard   2012 (U20)
10-bój JUN 6 6349
  MP U20: Białystok   2012 (U20)
W dal 8 6.79 (+0.5)
W dal 3e1 (6) 6.84 (+0.3)
4x400 m 8s2 (9) 3:24.86
  OOM: Płock   2011 (U18)
8-bój J MŁ 1 5424
4x400 m 4 3:25.43
  OOM: Zielona Góra   2010 (U18)
8-bój J MŁ 15 4470

  INDOOR

  HMP: Toruń   2018 (Sen)
7-bój 4 5296
  HMP: Sopot   2014 (U23)
7-bój 2 5075
  HMP U20 U18: Spała   2013 (U20)
7-bój JUN 2 4789
  HMP U20 U18: Spała   2012 (U20)
7-bój JUN 1 4903
  HMP U20 U18: Spała   2011 (U18)
7-bój J MŁ 1 4535

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.2828001976013 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl