Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Katarzyna JANKOWSKA
imię : Katarzyna
nazwisko : JANKOWSKA (RUTKOWSKA)
data ur. : 1994-01-14 (Sen) 27 49
płeć : Kobieta
klub : KS Podlasie Białystok

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MŚ półmaraton: Gdynia   2020 (Sen)
Półmaraton 29 (Dr 7) 1:11:02
  MP SEN U23 10 000: Karpacz   2020 (Sen)
10000 m 1s1 (1) 33:10.52
  MP: Włocławek   2020 (Sen)
5000 m 1s1 (1) 16:06.02
  UNI: Neapol (ITA)   2019 (Sen)
5000 m 5 15:57.76
5000 m 1e2 (6) 16:30.67
  MP: Radom   2019 (Sen)
1500 m 4s1 (4) 4:19.48
  MP 5 000: Sieradz   2019 (Sen)
5000 m 1s1 (1) 15:49.68
  ME: Berlin (GER)   2018 (Sen)
5000 m 11 15:41.52
10000 m DNF
  MP: Lublin   2018 (Sen)
5000 m 2s1 (2) 16:26.09
  MP 10 000: Łomża   2018 (Sen)
10000 m 1s1 (1) 33:24.08
  MP przełaj: Żagań   2018 (Sen)
Przełaj 1b1 :16:25
  MP: Białystok   2017 (Sen)
5000 m 1s1 15:50.46
  MP 10 000: Rybnik   2017 (Sen)
10000 m 1s1 (1) 33:42.49
  MP przełaj: Jelenia Góra   2017 (Sen)
Przełaj 1b1 :16:41
  ME przełaj: Chia (ITA)   2016 (U23)
Przełaj 5b2 :19:49
  MP: Bydgoszcz   2016 (U23)
5000 m 8s1 (8) 16:47.07
  MP 10 000: Białogard   2016 (U23)
10000 m 1s1 (1) 34:25.71
  MP przełaj: Żagań   2016 (U23)
Przełaj 4b1 :17:36
  MP U23 przełaj: Łódź   2016 (U23)
Przełaj 2b1 :19:55
  MP U23: Jelenia Góra   2016 (U23)
5000 m 1s1 (1) 17:14.71
  MP U23 10 000: Postomino   2016 (U23)
10000 m 1 35:18.97
  MP U23: Białystok   2015 (U23)
5000 m 1s1 (1) 17:05.52
  MP U23 przełaj: Kraków   2014 (U23)
Przełaj 2b3 :20:39
  MP U23: Inowrocław   2014 (U23)
5000 m 1s1 (1) 17:06.63
  MP U23 10 000: Białogard   2014 (U23)
10000 m 1 36:24.16
  MŚ przełaj: Bydgoszcz   2013 (U20)
Przełaj 48b2 :20:39
  MP U20: Kraków   2013 (U20)
3000 m 8 10:16.46
5000 m 5 18:00.91
  MP U20 przełaj: Bydgoszcz   2013 (U20)
Przełaj 2b2 :21:30
  ME przełaj: Budapest (HUN)   2012 (U20)
Przełaj 48s3 :14:59
  MP U20: Białystok   2012 (U20)
5000 m 12 18:54.60

  INDOOR

  HMP: Toruń   2016 (U23)
3000 m 4s1 9:28.03
  HMP: Toruń   2015 (U23)
3000 m DNF

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.0079109668732 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl