Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Marcin NAGÓREK
imię : Marcin
nazwisko : NAGÓREK
data ur. : 1980-10-05 (Weteran) 38 254
płeć : Mężczyzna
klub : KS Agros Zamość

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Białystok   2017 (Weteran)
1500 m 14s1 (14) 4:01.36
  MP: Bydgoszcz   2016 (Weteran)
1500 m 11s1 (11) 3:59.39
  MP: Kraków   2015 (Weteran)
1500 m 1s2 (9) 3:52.53
  MP przełaj: Iława   2015 (Weteran)
Przełaj 28b5 :12:35
  MP przełaj: Kraków   2014 (Sen)
Przełaj 21b3 :12:20
  MP: Szczecin   2014 (Sen)
1500 m 7s2 (16) 3:52.76
5000 m DNF
  MP 10 000: Inowrocław   2013 (Sen)
10000 m DNF
  MP: Toruń   2013 (Sen)
1500 m 10s1 (10) 3:50.65
5000 m 23s1 (23) 15:51.16
  MP półmaraton: Piła   2012 (Sen)
Półmaraton 17 1:20:01
  MP 10km: Gdańsk   2012 (Sen)
10 km 25 33:54
  MP: Bielsko-Biała   2012 (Sen)
1500 m 7 3:46.08
  MP 10 000: Mikołów   2012 (Sen)
10000 m 7 30:55.60
  MP: Bydgoszcz   2011 (Sen)
800 m 6e1 (13) 1:54.46
1500 m 10 3:50.21
  MP: Dębno   2010 (Sen)
Maraton 11 2:39:59
  MP: Bielsko-Biała   2010 (Sen)
5000 m 99:99.99
  MP: Bydgoszcz   2009 (Sen)
1500 m 5 3:52.48
5000 m 9 14:15.63
  MP 10 000: Kędzierzyn-Koźle   2009 (Sen)
10000 m 14 31:03.58
  MP: Szczecin   2008 (Sen)
1500 m 8 3:49.25
  MP: Poznań   2007 (Sen)
1500 m 7 3:49.01
  MP: Bydgoszcz   2006 (Sen)
800 m 6e1 1:52.18
1500 m 15 3:53.50
  MP U20: Słupsk   2006 (Sen)
800 m 1s99 1:52.86
  MP: Biała Podlaska   2005 (Sen)
800 m 8 1:49.26
1500 m 10 3:47.89
  AMP: Poznań   2003 (Sen)
800 m 1f 1:52.75
  MP U23: Kraków   2002 (U23)
800 m 3s2 1:52.65

  INDOOR

  HMP: Toruń   2017 (Weteran)
1500 m DNF
3000 m 13s1 (13) 8:41.38
  HMP: Toruń   2016 (Weteran)
1500 m 5s1 (5) 3:47.81
3000 m 4s1 (4) 8:28.74
  HMP: Sopot   2014 (Sen)
1500 m DNF
  HMP: Spała   2011 (Sen)
800 m 3 1:53.3
3000 m 12 8:47.79
  HMP: Spała   2005 (Sen)
800 m 4 1:50.94
  HMP: Spała   2004 (Sen)
800 m 4 1:52.09

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.9775590896606 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl