Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Barbara KOSTRZEWSKA
imię : Barbara
nazwisko : KOSTRZEWSKA
data ur. : 1998-03-27 (U23) 22 206
płeć : Kobieta
klub : UKS LA Basket Warszawa

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MPwielob: Łódź   2020 (U23)
7-bój 3 U23 (2) 5044
  MP U23: Biała Podlaska   2020 (U23)
Wzwyż 4 1.67
W dal 7 5.64 (-0.2)
  MPwielob: Kraków   2019 (U23)
7-bój 6 4711
  MP U23: Lublin   2019 (U23)
Wzwyż 8 1.59
W dal 8 5.59 (+2.0)
  MP: Lublin   2018 (U23)
W dal 8 6.00 (+1.4)
  MPwielob: Suwałki   2018 (U23)
7-bój 6 4740
  MP U23: Sieradz   2018 (U23)
100 m pł 4e2 (9) 14.73 (0.0)
W dal 9 5.57 (+1.0)
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2017 (U20)
7-bój 3fB 4520
  MP U20: Toruń   2017 (U20)
W dal 5 5.65 (-0.4)
W dal 5e2 (6) 5.62 (+2.0)
  MPwielob Sen i U20: Warszawa   2016 (U20)
7-bój 4fB 4520
  MP U20: Suwałki   2016 (U20)
200 m 3fB 25.65 (+2.2)
200 m 6e2 (12) 26.24 (-0.4)
  OOM: Łódź   2015 (U18)
7-bój J MŁ 10 4350

  INDOOR

  HMP: Toruń   2020 (U23)
5-bój 5 3638
  HMP: Toruń   2019 (U23)
5-bój 6 3679
  HMP: Toruń   2018 (U23)
5-bój 6 3593
  HMP U20 U18: Toruń   2017 (U20)
5-bój 2 3694
  HMP U20 U18: Spała   2016 (U20)
5-bój 5 3183
  HMPwielob: Spała   2015 (U18)
5-bój J MŁ 10 3014
  HMP U20 U18: Toruń   2015 (U18)
200 m 4fB 26.87
200 m 3e4 (11) 26.53
  HMP U20 U18: Spała   2014 (U18)
300 m 2e5 (10) 44.09

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.4689788818359 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl