Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię : Monika
nazwisko : KOPYCKA
data ur. : 1989-02-09 (Sen) 30 99
płeć : Kobieta
klub : KS Podlasie Białystok

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP: Bielsko-Biała   2012 (Sen)
400 m pł K 7e1 (14) 62.15
4x400 m 3s2 3:52.09
  MP: Bielsko-Biała   2010 (U23)
400 m pł K 3 59.87
  AMP: Warszawa   2010 (U23)
400 m 8 58.05
  MP U23: Kraków   2010 (U23)
400 m pł K 5 61.63
4x100 m 5 51.66
  MP U23: Bielsko-Biała   2009 (U23)
400 m pł K 5s1 61.14
  MŚ U20: Bydgoszcz   2008 (U20)
400 m pł K 6p2 59.34
400 m pł K 4e2 59.41
  MP U20: Toruń   2008 (U20)
200 m 4fB 25.51 (+0.9)
400 m pł K 2 60.59
  ME U20: Hengelo (NED)   2007 (U20)
400 m pł K 8p1 62.09
  MP: Poznań   2007 (U20)
400 m pł K 2 59.67
  MP U20: Biała Podlaska   2007 (U20)
400 m pł K 3 61.70
  OOM: Łódź   2006 (U18)
100 m pł J MŁ 4fB 14.90 (-2.1)
100 m pł J MŁ 5e3 15.02 (-1.0)
400 m pł K 2 61.88
400 m pł K 2e2 63.44
  MP U16: Świecie   2004 (U16)
300 m pł 4e4 45.90
  MP U16: Słubice   2003 (U16)
100 m pł MŁ 4 15.46 (0.0)
100 m pł MŁ 2e 15.56 (0.0)

  INDOOR

  HMP U20 U18: Spała   2008 (U20)
400 m 2 57.80
  HMP U20 U18: Spała   2007 (U20)
200 m 2fB 25.81
  HMP U20 U18: Spała   2006 (U18)
60 m pł K J Mł 5 9.09
  HMP U20 U18: Spała   2005 (U18)
60 m pł K J Mł 6 9.15

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.5274310112 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl