Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Rafał HORBOWICZ
imię : Rafał
nazwisko : HORBOWICZ
data ur. : 1998-04-01 (Sen) 23 74
płeć : Mężczyzna
klub : KS Warszawianka W-wa

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MPwielob: Łódź   2020 (U23)
10-bój 1 U23 (1) 7478
  MP: Włocławek   2020 (U23)
110 m pł 7 14.73 (-1.2)
110 m pł 4e1 (8) 14.85 (-0.8)
  MP U23: Biała Podlaska   2020 (U23)
110 m pł 4 14.31 (+0.5)
110 m pł 2e2 (4) 14.58 (+0.6)
Tyczka 3 4.50
  ME U23: Gävle (SWE)   2019 (U23)
10-bój 11 7287
  MPwielob: Kraków   2019 (U23)
10-bój 2 7549
  MP U23: Lublin   2019 (U23)
110 m pł 4 14.66 (+1.4)
Tyczka 3 4.60
  MPwielob: Suwałki   2018 (U23)
10-bój 4 7100
  MP U23: Sieradz   2018 (U23)
110 m pł 4 14.76 (-0.6)
110 m pł 2e1 (5) 14.98 (-0.3)
Tyczka 7 4.20
  MPwielob Sen i U20: Kraków   2017 (U20)
10-bój JUN 6 6209
  MP U20: Toruń   2017 (U20)
110 m pł M (99.1) 8 14.99 (+0.8)
110 m pł M (99.1) 4e1 (8) 14.89 (+2.2)
  MPwielob Sen i U20: Warszawa   2016 (U20)
10-bój JUN 4 6646
  MP U20: Suwałki   2016 (U20)
Oszczep (800) 8e1 (16) 51.80
  OOM: Łódź   2015 (U18)
10-bój J MŁ 6 6009
  OOM: Wrocław   2014 (U18)
10-bój J MŁ 10 5469

  INDOOR

  HMP: Toruń   2021 (Sen)
7-bój 2 5647
  HMP: Toruń   2020 (U23)
7-bój 2 =RP U23 5679
  HMP: Toruń   2019 (U23)
7-bój 6 4739
  HMP: Toruń   2018 (U23)
7-bój 3 5427
  HMP U20 U18: Toruń   2017 (U20)
7-bój JUN 2 5140
  HMP U20 U18: Spała   2016 (U20)
7-bój JUN 3 4813
  HMPwielob: Spała   2015 (U18)
7-bój J MŁ 7 4180
  HMP U20 U18: Spała   2014 (U18)
7-bój J MŁ 10 3243

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 2.4865398406982 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl