Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Kacper JASTRZĘBSKI
imię : Kacper
nazwisko : JASTRZĘBSKI
data ur. : 2000-07-27 (U23) 20 332
płeć : Mężczyzna
klub : LKS Orkan Ostrzeszów

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MPwielob: Łódź   2020 (U23)
10-bój 6 U23 (4) 6133
  MP U23: Biała Podlaska   2020 (U23)
W dal 6 6.84 (-0.8)
  MPwielob: Kraków   2019 (U20)
10-bój JUN 1 6462
  MP U20: Racibórz   2019 (U20)
W dal 7 6.94 (+1.3)
W dal 4e2 (8) 6.84 (+0.1)
  MP U20: Włocławek   2018 (U20)
100 m 7e4 (25) 11.20 (+2.1)
  OOM: Warszawa   2017 (U18)
10-bój J MŁ 1 6685
  OOM: Wrocław   2016 (U18)
10-bój J MŁ 6 5859
  MP U16: Radom   2015 (U16)
6-bój M MŁ 2 3353

  INDOOR

  HMP: Toruń   2021 (U23)
7-bój 6 4755
  HMP: Toruń   2020 (U23)
7-bój 5 4739
  HMP U20 U18: Toruń   2019 (U20)
7-bój JUN 1 4697
  HMP U20 U18: Toruń   2018 (U20)
7-bój JUN 4 4512
  HMP U20 U18: Toruń   2017 (U18)
7-bój J MŁ 2 4340
  HMP U20 U18: Spała   2016 (U18)
7-bój J MŁ 8 2829

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 3.1818940639496 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl