Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Katarzyna GOLBA
imię : Katarzyna
nazwisko : GOLBA
data ur. : 1989-12-21 (Sen) 29 244
płeć : Kobieta
klub : AZS-AWF Katowice

  Osiągnięcia / Honours

 ALL   OUTDOOR 
 ŚWIAT 
 OUTDOOR 
 EUROPA 
 OUTDOOR 
 KRAJ 
 INDOOR 
 ŚWIAT 
 INDOOR 
 EUROPA 
 INDOOR 
 KRAJ 

  OUTDOOR

  MP b.anglosaski: Ustrzyki Dolne   2019 (Sen)
bieg anglosaski 2b7 (2) 1:00:34
  MP: Białystok   2017 (Sen)
Chód 5 km 2s1 22:33.55
  MP 20km ch: Nowa Dęba   2017 (Sen)
Chód 20 km 2s1 1:38:41
  DMŚ: Roma (ITA)   2016 (Sen)
Chód 20 km 30 1:33:24
  MP: Bydgoszcz   2016 (Sen)
Chód 20 km DNF
  MP: Kraków   2015 (Sen)
Chód 20 km 3 1:37:54
  MP: Szczecin   2014 (Sen)
Chód 20 km 5 1:35:34
  MP: Toruń   2013 (Sen)
Chód 20 km 5s1 (5) 1:35:43
  MP: Bielsko-Biała   2012 (Sen)
Chód 20 km 6 1:40:27
  ME U23: Ostrava (CZE)   2011 (U23)
Chód 20 km 7 1:39:36
  MP 20km ch: Warszawa   2011 (U23)
Chód 20 km 4 1:39:33
  MP U23 20km ch: Zaniemyśl   2011 (U23)
Chód 20 km 1 1:39:26
  MP 20km ch: Nowa Dęba   2010 (U23)
Chód 20 km 5 1:44:59
  AMP AZS: Biała Podlaska   2010 (U23)
Chód 3 km 3 14:30.30
  ME U23: Kowno (LTU)   2009 (U23)
Chód 20 km 12 1:39:59
  MP: Bydgoszcz   2009 (U23)
Chód 20 km 6 1:43:57
  MP U23: Bielsko-Biała   2009 (U23)
Chód 10 km 2 50:03
  MP U20: Biała Podlaska   2007 (U20)
Chód 10 km 1 49:31.69
  OOM: Łódź   2006 (U18)
Chód 5 km 3 24:28.93
  MP U16: Świecie   2004 (U16)
Chód 3 km 5 15:37.19
  MP U16: Słubice   2003 (U16)
Chód 3 km 7 16:21.14

  INDOOR

  HMP: Toruń   2017 (Sen)
Chód 3 km 1s1 (1) 13:17.82
  HMP: Toruń   2016 (Sen)
Chód 3 km 3s1 (3) 12:58.76
  HMP: Toruń   2015 (Sen)
Chód 3 km 4s1 (4) 13:02.46
  HMP: Sopot   2014 (Sen)
Chód 3 km 3s1 (3) 13:17.93
  HMP: Spała   2012 (Sen)
Chód 3 km 4 13:30.09
  HMP: Spała   2011 (U23)
Chód 3 km 7 13:49.66
  HMP: Spała   2009 (U23)
Chód 3 km 3 14:36.81
  HMP U20 U18: Spała   2008 (U20)
Chód 3 km 2 14:21.13
  HMP U20 U18: Spała   2006 (U18)
Chód 3 km 3 14:24.46

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.4855990409851 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl