Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Karolina GIZA
imię :  Karolina
nazwisko :  GIZA (PÓŁROLA)
data ur. :  1989-04-04   (Sen) 30 201
płeć :  Kobieta
klub :  TS Wieliczanka Wieliczka
trener :  KRÓL Zbigniew
licencja :  Z/1912/11 [2019]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  800 m   2:03.80   2014-07-20   Sopot Sen
  400 m   56.57   2014-05-17   Kraków Sen
  1500 m   4:11.18   2015-06-06   Regensburg (GER) Sen
  400 m pł K   60.30   2011-09-10   Kraków U23
  100 m   12.58 (-0.5)   2010-06-05   Kraków U23
  300 m   41.08   2009-05-10   Kraków U23
  600 m   1:31.90   2015-07-11   Sosnowiec Sen
  200 m   25.57 (+1.9)   2010-05-09   Kraków U23
  1000 m   2:43.75   2014-05-25   Mikołów Sen
  3000 m    9:22.08   2015-05-27   Salzburg (AUT) Sen
  5 km   16:38   2016-09-18   Kleszczów Sen
  5000 m   16:18.71   2017-07-22   Białystok Sen
  Mila   5:00.01   2013-09-18   Częstochowa Sen
  100 m pł J MŁ   18.50 (0.0)   2006-05-07   Sosnowiec U18
  100 m pł   15.02 (+0.6)   2011-08-27   Hodonín (CZE) U23
  Przełaj   :14:30   2014-11-29   Kraków Sen
  10 km   36:27   2017-08-26   Łódź Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.49035906791687 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl