Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię :  Marcin
nazwisko :  PRZYBYŁ
data ur. :  1989-03-16   (Sen) 31 186
płeć :  Mężczyzna
klub :  AZS-AWF Warszawa
trener :  
licencja :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  Wzwyż   2.08   2010-06-05   Opole U23
  W dal   7.32 (+0.8)   2011-05-28   Toruń U23
  Oszczep (800)   59.55   2010-06-06   Opole U23
  Tyczka   4.30   2014-06-08   Zgorzelec Sen
  100 m   11.19 (+0.3)   2011-07-14   Ostrava (CZE) U23
  400 m   50.80   2009-05-02   Wrocław U23
  1500 m   4:46.72   2010-06-06   Opole U23
  110 m pł   14.89 (-0.2)   2014-07-06   Toruń Sen
  Kula (7.26)   14.41   2014-05-02   Firenze (ITA) Sen
  Dysk (2)   45.45   2014-05-17   Łódź Sen
  10-bój   7504   2011-05-29   Toruń U23
  Kula (6)   13.70   2008-06-06   Zielona Góra U20
  Kula (5)   14.44   2006-06-07   Zielona Góra U18
  110 m pł M (99.1)   15.09 (0.0)   2007-06-28   Biała Podlaska U20
  110 m pł J MŁ   14.73 (0.0)   2005-06-18   Piła U18
  Dysk (1.75)   40.11   2007-05-06   Wrocław U20
  10-bój JUN   6897   2008-06-07   Zielona Góra U20
  300 m   36.31   2010-05-03   Zielona Góra U23
  110 m pł MŁ   17.94 (0.0)   2004-09-02   Zielona Góra U16
  Dysk (1)   42.70   2004-09-18   Wrocław U16
  Dysk (1.5)   44.42   2005-07-23   Warszawa U18
  Oszczep (600)   55.85   2004-09-25   Świecie U16
  Oszczep (700)   56.16   2005-04-22   Słubice U18
  10-bój J MŁ   6701   2005-07-23   Warszawa U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.47064709663391 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl