Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię :  Urszula
nazwisko :  NĘCKA
data ur. :  1984-06-28   (Masters) 35 279
płeć :  Kobieta
klub :  MKS-MOS Płomień Sosnowiec
trener :  
licencja :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  1500 m   4:16.84   2014-06-07   Szczecin Sen
  800 m   2:08.22   2004-06-13   Chorzów U23
  3000 m prz    9:56.43   2011-08-13   Bydgoszcz Sen
  1000 m   2:47.02   2002-07-13   Białogard U20
  3000 m    9:12.66   2014-07-08   Cork City (IRL) Sen
  2000 m prz   6:32.85   2003-08-09   Szczecin U20
  400 m   58.74   2000-08-30   Bielsko Biała U18
  5000 m   16:11.54   2013-07-19   Toruń Sen
  1500 m prz   4:42.49   2004-05-08   Częstochowa U23
  2000 m   6:00.40   2012-05-03   Sosnowiec Sen
  Przełaj   :13:20   2014-11-29   Kraków Sen
  400 m pł K   64.39   2000-10-07   Bielsko Biała U18
  600 m   1:36.49   1999-10-02   Sosnowiec U16
  10000 m   35:12.40   2012-04-21   Mikołów Sen
  300 m   44.55   1999-06-08   Sosnowiec U16
  10 km   36:04   2013-04-21   Warszawa Sen
  5 km   17.32   2016-09-25   Warszawa Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.56922292709351 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl