Rekordy   Sezon: 2018   Progresja   Osiągnięcia
Jacek NABOŻNY
imię :  Jacek
nazwisko :  NABOŻNY
data ur. :  1989-07-08   (Sen) 29 158
płeć :  Mężczyzna
klub :  KS AZS AWF Wrocław
trener :  
licencja :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  Wzwyż   2.05   2010-06-05   Opole U23
  Tyczka   4.60   2008-06-07   Zielona Góra U20
  100 m   11.14 (0.0)   2010-05-01   Wrocław U23
  400 m   48.63   2010-06-27   Hengelo (NED) U23
  1500 m   4:40.52   2008-07-10   Bydgoszcz U20
  W dal   7.17 (+0.5)   2010-06-27   Hengelo (NED) U23
  200 m   22.55 (+0.2)   2010-05-15   Wrocław U23
  Oszczep (800)   60.16   2010-06-06   Opole U23
  110 m pł J MŁ   14.9 (0.0)   2006-05-13   Wrocław U18
  110 m pł   14.77 (-1.6)   2010-06-06   Opole U23
  Kula (5)   14.66   2006-08-31   Wrocław U18
  Kula (6)   13.63   2008-07-09   Bydgoszcz U20
  Kula (7.26)   14.10   2010-06-27   Hengelo (NED) U23
  Dysk (1.5)   40.96   2006-06-04   Wrocław U18
  Dysk (2)   40.78   2010-05-01   Wrocław U23
  Oszczep (700)   54.09   2006-08-27   Bydgoszcz U18
  10-bój   7696   2010-06-06   Opole U23
  10-bój J MŁ   6688   2006-06-04   Wrocław U18
  10-bój JUN   7326   2008-05-04   Wrocław U20
  110 m pł M (99.1)   14.93 (0.0)   2008-05-25   Słubice U20
  Dysk (1.75)   39.96   2008-07-10   Bydgoszcz U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.59043717384338 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl