Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
imię :  Krzysztof
nazwisko :  WOJTUŚ
data ur. :  1993-02-17   (Sen) 26 300
płeć :  Mężczyzna
klub :  MKS Osa Zgorzelec
trener :  
licencja :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  400 m   52.39   2011-04-30   Zgorzelec U20
  Wzwyż   1.76   2010-05-02   Wrocław U18
  W dal   6.49 (0.0)   2010-05-01   Wrocław U18
  100 m   11.46 (-0.1)   2010-10-02   Zielona Góra U18
  1500 m   4:48.37   2011-05-29   Toruń U20
  Tyczka   3.60   2013-05-04   Wrocław U23
  Dysk (2)   36.43   2011-04-17   Bolesławiec U20
  Oszczep (800)   49.14   2011-05-01   Zgorzelec U20
  110 m pł M (99.1)   15.53 (0.0)   2011-05-01   Zgorzelec U20
  Kula (6)   14.75   2011-04-30   Zgorzelec U20
  Kula (7.26)   12.54   2013-06-01   Opole U23
  Dysk (1)   51.32   2008-09-21   Słupsk U16
  Dysk (1.75)   43.85   2011-05-07   Bogatynia U20
  10-bój JUN   5573   2012-05-27   Białogard U20
  8-bój J MŁ   5346   2010-07-24   Zielona Góra U18
  1000 m   2:59.54   2009-06-21   Warszawa U18
  110 m pł J MŁ   14.90 (+1.4)   2010-07-17   Zgorzelec U18
  Kula (5)   15.09   2010-07-17   Zgorzelec U18
  Oszczep (700)   44.28   2010-05-02   Wrocław U18
  150 m   17.80   2013-04-27   Zgorzelec U23
  200 m   24.77 (+1.2)   2009-05-27   Wrocław U18
  110 m pł   16.05 (-1.7)   2013-05-25   Bogatynia U23
  Kula (4)   13.72   2008-10-10   Słubice U16
  Dysk (1.5)   42.12   2009-05-21   Zgorzelec U18
  Młot (5)   42.36   2009-05-09   Bogatynia U18
  Młot (4)   45.79   2008-09-06   Wrocław U16
  Młot (6)   35.02   2012-06-09   Siedlce U20
  Oszczep (600)   31.09   2009-04-17   Bolesławiec U18
  10-bój   5833   2013-05-12   Wrocław U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.44231009483337 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl