Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Paweł PIERÓG
imię :  Paweł
nazwisko :  PIERÓG
data ur. :  1992-05-09   (Sen) 28 63
płeć :  Mężczyzna
klub :  MULKS Juvenia Głuchołazy
trener :  PIERÓG Paweł
licencja :  Z/3320/11 [2020]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   11.56 (+0.7)   2012-09-23   Bielsko-Biała U23
  400 m   52.25   2015-05-16   Opole Sen
  400 m pł   56.45   2012-05-26   Wrocław U23
  Wzwyż   1.79   2014-05-03   Wrocław U23
  1500 m   4:41.51   2013-06-02   Opole U23
  Tyczka   2.80   2012-10-14   Opole U23
  W dal   6.20 (-1.4)   2013-06-08   Łódź U23
  Oszczep (800)   45.87   2013-06-02   Opole U23
  300 m   36.73   2015-09-05   Opole Sen
  110 m pł   17.74 (+1.1)   2014-07-30   Szczecin U23
  Kula (7.26)   10.29   2015-10-03   Sosnowiec Sen
  Dysk (2)   27.14   2014-06-08   Zgorzelec U23
  10-bój   5354   2014-07-30   Szczecin U23
  200 m   23.28 (+0.2)   2012-06-03   Bielsko-Biała U23
  800 m   2:09.03   2009-08-31   Sosnowiec U18
  110 m pł M (99.1)   17.93 (-0.8)   2010-10-03   Opole U20
  400 m pł J MŁ   58.67   2009-05-23   Bielsko-Biała U18
  Kula (6)   10.02   2011-10-08   Opole U20
  Oszczep (700)   39.37   2011-10-09   Opole U20
  Dysk (1.75)   22.20   2011-10-09   Opole U20
  10-bój JUN   4799   2011-10-09   Opole U20
  500 m   1:10.31   2011-04-30   Sosnowiec U20
  1000 m   2:57.08   2009-10-11   Opole U18
  110 m pł J MŁ   17.32 (-0.6)   2009-10-11   Opole U18
  300 m pł   44.17   2007-08-24   Międzyzdroje U16
  Trójskok   13.41 (+1.5)   2016-06-03   Łódź (AZS) Sen
  Kula (5)    8.87   2009-04-25   Kędzierzyn-Koźle U18
  8-bój J MŁ   4223   2009-10-11   Opole U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 1.1451768875122 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl