Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię :  Magdalena
nazwisko :  MISZEWSKA
data ur. :  1993-01-16   (Sen) 27 176
płeć :  Kobieta
klub :  AZS-AWFiS Gdańsk
trener :  B.D.
licencja :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  W dal   5.59 (+2.0)   2014-06-01   Białystok U23
  100 m pł   14.66 (+2.0)   2016-06-12   Gdańsk Sen
  200 m   26.88 (+0.4)   2014-05-17   Bydgoszcz U23
  Kula (4)   10.16   2014-05-17   Bydgoszcz U23
  Wzwyż   1.45   2014-07-29   Szczecin U23
  Oszczep (600)   31.44   2014-05-18   Bydgoszcz U23
  800 m   2:25.79   2013-06-02   Opole U23
  Trójskok   11.95 (+1.9)   2011-06-05   Bydgoszcz U20
  7-bój J MŁ   3794   2010-05-16   Bydgoszcz U18
  100 m pł J MŁ   14.83 (+1.4)   2010-05-29   Gdańsk U18
  7-bój   4533   2014-05-18   Bydgoszcz U23
  100 m   13.06 (+1.8)   2017-06-03   Gdańsk Sen
  300 m   43.35   2016-05-07   Gdańsk Sen
  400 m   65.35   2016-04-23   Postomino Sen
  100 m pł MŁ   15.96 (-1.5)   2008-06-11   Gdańsk U16
  400 m pł K   69.54   2016-09-18   Słupsk Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.24802899360657 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl