Rekordy   Sezon: 2018   Progresja   Osiągnięcia
imię :  Maciej
nazwisko :  STRZELECKI
data ur. :  1994-02-28   (Sen) 24 284
płeć :  Mężczyzna
klub :  KS Wisła Puławy
trener :  
licencja :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  200 m   22.88 (+0.8)   2011-09-10   Lublin U18
  400 m   50.28   2012-09-26   Stalowa Wola U20
  100 m   11.25 (+1.3)   2012-10-06   Kielce U20
  W dal   6.52 (-0.2)   2011-06-04   Biała Podlaska U18
  300 m   36.72   2014-05-01   Stalowa Wola U23
  Wzwyż   1.83   2013-10-05   Kielce U20
  400 m pł   55.16   2012-09-08   Kraków U20
  Kula (5)   11.80   2010-06-05   Białystok U18
  1000 m   2:51.95   2011-05-08   Warszawa U18
  110 m pł J MŁ   15.65 (+0.8)   2011-05-28   Zamość U18
  400 m pł J MŁ   55.72   2011-09-24   Częstochowa U18
  Kula (6)   11.31   2013-10-05   Kielce U20
  Oszczep (700)   36.96   2011-05-08   Warszawa U18
  8-bój J MŁ   5131   2011-10-09   Kielce U18
  600 m   1:31.38   2009-06-25   Zamość U16
  1500 m   5:23.38   2013-10-06   Kielce U20
  110 m pł M (99.1)   16.30 (-1.9)   2013-10-12   Puławy U20
  110 m pł MŁ   16.52 (-0.5)   2009-09-27   Zamość U16
  300 m pł   41.90   2009-09-26   Zamość U16
  Tyczka   2.70   2013-10-06   Kielce U20
  Trójskok   12.60 (+0.3)   2011-06-05   Biała Podlaska U18
  Kula (4)   12.06   2009-10-08   Puławy U16
  Dysk (2)   28.68   2014-07-12   Puławy U23
  Oszczep (600)   36.26   2009-08-22   Lublin U16
  Oszczep (800)   39.35   2013-10-06   Kielce U20
  Dysk (1.75)   31.09   2013-10-06   Kielce U20
  10-bój JUN   5285   2013-10-06   Kielce U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.64025211334229 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl