Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Katarzyna KOWALSKA
imię :  Katarzyna
nazwisko :  KOWALSKA
data ur. :  1985-04-07   (Sen) 34 190
płeć :  Kobieta
klub :  LKS Vectra Włocławek
trener :  NOWAKOWSKI Marian
licencja :  Z/2631/11 [2019]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  3000 m prz    9:26.93   2009-08-15   Berlin (GER) Sen
  1500 m   4:18.66   2008-06-15   Warszawa Sen
  Przełaj   :16:40   2015-03-22   Iława Sen
  3000 m    9:12.40   2011-06-03   Bydgoszcz Sen
  5000 m   15:48.88   2011-08-11   Bydgoszcz Sen
  Półmaraton   1:10:06   2016-04-02   Praha (CZE) Sen
  1500 m prz   4:35.67   2010-05-15   Bydgoszcz Sen
  10000 m   33:22.90   2009-05-02   Kędzierzyn-Koźle Sen
  Maraton   2:29:41   2015-09-27   Berlin (GER) Sen
  2000 m prz   6:24.50   2008-08-30   Słubice Sen
  10 km   33:27   2015-04-25   Warszawa Sen
  800 m   2:09.07   2013-06-01   Gdańsk Sen
  400 m   64.44   2000-08-22   Sopot U16
  1000 m   2:59.59   2003-05-10   Płock U20
  400 m pł K   69.16   2002-05-17   Bydgoszcz U18
  5 km   16:25   2016-09-18   Kleszczów Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.42609310150146 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl