Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię :  Marcel
nazwisko :  MARSZAŁEK
data ur. :  1995-09-23   (Sen) 25 121
płeć :  Mężczyzna
klub :  LUKS Zabrzeg
trener :  
licencja :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  W dal   5.68 (0.0)   2011-06-04   Częstochowa U18
  100 m   11.86 (+1.2)   2013-04-27   Sosnowiec U20
  300 m   37.46   2013-06-23   Bielsko-Biała U20
  400 m   53.37   2013-06-01   Opole U20
  1000 m   2:49.74   2010-06-26   Bielsko-Biała U16
  Wzwyż   1.62   2010-06-06   Częstochowa U16
  110 m pł J MŁ   16.42 (+0.1)   2012-07-21   Kraków U18
  Kula (5)   10.79   2012-06-02   Bielsko-Biała U18
  Oszczep (700)   45.63   2012-06-09   Chorzów U18
  8-bój J MŁ   4538   2012-07-21   Kraków U18
  200 m   24.66 (-0.1)   2014-05-24   Sosnowiec U20
  600 m   1:28.77   2010-10-03   Częstochowa U16
  110 m pł M (99.1)   16.24 (+1.1)   2013-05-29   Katowice U20
  Oszczep (600)   42.86   2010-09-12   Chorzów U16
  Oszczep (800)   44.16   2013-08-29   Sosnowiec U20
  800 m   2:09.24   2011-05-28   Bielsko-Biała U18
  1500 m   4:54.97   2013-06-02   Opole U20
  110 m pł MŁ   18.24 (0.0)   2010-05-01   Sosnowiec U16
  300 m pł   41.71   2010-09-25   Toruń U16
  400 m pł J MŁ   59.54   2011-05-21   Sosnowiec U18
  400 m pł   57.48   2013-06-15   Sosnowiec U20
  Tyczka   3.51   2013-06-09   Sosnowiec U20
  Kula (4)   10.16   2010-05-15   Sosnowiec U16
  Kula (6)    9.82   2013-06-01   Opole U20
  Dysk (1.75)   31.96   2013-04-27   Sosnowiec U20
  10-bój JUN   5278   2013-06-02   Opole U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.077954053878784 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl