Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Sabina JARZĄBEK
imię :  Sabina
nazwisko :  JARZĄBEK
data ur. :  1993-12-05   (Sen) 26 248
płeć :  Kobieta
klub :  KKL Kielce
trener :  WOŹNIAK Łukasz, B.D.
licencja :  Z/1585/11 [2019]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  800 m   2:15.87   2014-09-13   Kraków U23
  400 m   60.48   2013-06-09   Łódź U23
  200 m   28.16 (+0.1)   2012-10-06   Kielce U20
  600 m   1:39.26   2013-04-27   Kielce U23
  1500 m   4:48.30   2016-06-03   Łódź (AZS) Sen
  Wzwyż   1.42   2012-10-06   Kielce U20
  W dal   4.58 (+1.4)   2010-10-03   Kielce U18
  Kula (4)    7.08   2013-10-05   Kielce U23
  Oszczep (600)   20.00   2012-10-07   Kielce U20
  1000 m   3:01.20   2013-08-29   Sosnowiec U23
  3000 m    9:44.59   2018-05-20   Łódź Sen
  100 m pł J MŁ   18.12 (-0.4)   2010-10-02   Kielce U18
  100 m pł   18.22 (-1.0)   2012-10-06   Kielce U20
  Przełaj    :14:26   2013-11-23   Lubin U23
  7-bój   3261   2012-10-07   Kielce U20
  5 km   17:17   2018-06-16   Warszawa Sen
  5000 m   16:52.17   2018-06-05   Łomża Sen
  10000 m   37:31.09   2018-04-28   Łomża Sen
  Półmaraton   1:27:49   2016-09-25   Wieliczka Sen
  300 m pł   52.76   2009-09-23   Kielce U18
  7-bój J MŁ   3125   2010-10-03   Kielce U18
  10 km   38:54   2017-08-26   Łódź Sen

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.43384289741516 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl