Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię :  Kacper
nazwisko :  CHŁOND
data ur. :  1994-05-27   (Sen) 26 274
płeć :  Mężczyzna
klub :  KS AZS AWF Wrocław
trener :  
licencja :  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  400 m   47.63   2016-07-30   Jelenia Góra U23
  100 m   10.85 (0.0)   2018-05-05   Wrocław Sen
  Wzwyż   1.96   2013-06-01   Opole U20
  W dal   7.16 (+0.5)   2018-05-12   Wrocław Sen
  200 m   21.51 (-0.4)   2016-07-31   Jelenia Góra U23
  Tyczka   4.30   2013-06-09   Wrocław U20
  1500 m   4:45.37   2013-06-02   Opole U20
  Kula (7.26)   12.42   2018-05-12   Wrocław Sen
  Dysk (2)   36.30   2018-05-05   Wrocław Sen
  Oszczep (800)   46.68   2013-06-02   Opole U20
  1000 m   2:58.13   2011-07-23   Płock U18
  110 m pł M (99.1)   14.30 (-0.9)   2013-07-05   Kraków U20
  110 m pł J MŁ   14.88 (-0.5)   2011-06-05   Zielona Góra U18
  110 m pł   14.83 (+0.9)   2018-05-13   Wrocław Sen
  Kula (5)   12.74   2010-10-02   Zielona Góra U18
  Kula (6)   11.30   2012-05-05   Bogatynia U20
  Oszczep (700)   42.23   2011-07-23   Płock U18
  Dysk (1.75)   36.89   2013-06-02   Opole U20
  10-bój   6586   2014-06-08   Zgorzelec U23
  10-bój JUN   7101   2013-06-02   Opole U20
  8-bój J MŁ   5424   2011-07-23   Płock U18
  60 m    6.96 (+0.5)   2017-08-26   Toruń Sen
  300 m   34.76   2016-05-07   Wrocław U23
  300 m pł   41.38   2010-06-08   Wrocław U18
  Trójskok   13.48 (+0.3)   2010-06-13   Wrocław U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.381432056427 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl