Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Jacek CHOCHOROWSKI
imię :  Jacek
nazwisko :  CHOCHOROWSKI
data ur. :  1996-09-18   (Sen) 24 269
płeć :  Mężczyzna
klub :  AZS KU Politechniki Opolskiej Opole
trener :  PLASKOTA Krzysztof
 B.D.
licencja :  Z/1156/12 [2021]
szkolenie 2021 :  SKN  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  W dal   7.43 (+0.5)   2019-06-08   Kraków Sen
  100 m   11.20 (+0.3)   2018-05-12   Wrocław U23
  400 m   49.75   2018-06-01   Suwałki U23
  Wzwyż   1.87   2018-06-01   Suwałki U23
  Oszczep (800)   55.60   2019-06-09   Kraków Sen
  1500 m   4:46.19   2018-06-02   Suwałki U23
  Tyczka   4.40   2019-05-19   Warszawa Sen
  110 m pł   14.51 (-0.2)   2021-05-21   Bielsko-Biała Sen
  Dysk (2)   43.18   2018-05-26   Lublin U23
  Kula (7.26)   14.19   2020-10-03   Łódź Sen
  10-bój   7315   2020-10-04   Łódź Sen
  1000 m   2:58.95   2013-06-02   Częstochowa U18
  Kula (5)   13.73   2013-06-06   Kędzierzyn-Koźle U18
  300 m   36.39   2020-09-05   Opole Sen
  110 m pł M (99.1)   14.85 (+0.9)   2014-06-30   Toruń U20
  110 m pł MŁ   17.06 (+0.5)   2011-09-03   Opole U16
  110 m pł J MŁ   14.99 (+1.0)   2013-07-27   Łódź U18
  Kula (6)   13.59   2015-10-03   Sosnowiec U20
  Dysk (1)   37.76   2011-09-03   Opole U16
  Młot (5)   41.02   2011-09-18   Kędzierzyn-Koźle U16
  Oszczep (600)   37.52   2011-10-09   Opole U16
  Oszczep (700)   45.71   2012-07-21   Kraków U18
  Dysk (1.75)   43.74   2015-10-04   Sosnowiec U20
  10-bój JUN   6570   2015-10-03   Sosnowiec U20
  8-bój J MŁ   5003   2013-07-27   Łódź U18
  200 m   24.09 (+1.0)   2013-06-22   Częstochowa U18
  Dysk (1.5)   42.61   2013-06-06   Kędzierzyn-Koźle U18
  8-bój MŁ   2822   2010-10-03   Opole U16
  6-bój M MŁ   2960   2011-10-09   Opole U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.038307905197144 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl