Rekordy   Sezon: 2018   Progresja   Osiągnięcia
Szymon DOBAJ
imię :  Szymon
nazwisko :  DOBAJ
data ur. :  1995-09-19   (Sen) 23 83
płeć :  Mężczyzna
klub :  WKS Wawel Kraków
trener :  SOBCZYK Grzegorz, B.D.
licencja :  Z/5219/11 [2018]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  800 m   1:49.87   2017-06-18   Wrocław U23
  400 m   49.83   2014-06-21   Kraków U20
  300 m   36.48   2013-08-29   Sosnowiec U20
  1000 m   2:26.12   2017-05-06   Kraków U23
  1500 m   3:48.18   2018-06-08   Chorzów Sen
  100 m   11.85 (-0.9)   2013-10-05   Kielce U20
  200 m   23.26 (+0.2)   2014-06-21   Kraków U20
  600 m   1:25.11   2012-04-28   Kielce U18
  Przełaj   :12:26   2018-03-17   Żagań Sen
  Wzwyż   1.59   2013-10-05   Kielce U20
  W dal   5.53 (+0.4)   2013-10-05   Kielce U20
  110 m pł M (99.1)   18.56 (0.0)   2013-10-06   Kielce U20
  110 m pł J MŁ   17.85 (0.0)   2012-10-07   Kielce U18
  Kula (5)    7.46   2012-10-06   Kielce U18
  Kula (6)    7.50   2013-10-05   Kielce U20
  Oszczep (800)   30.00   2013-10-06   Kielce U20
  Oszczep (700)   23.02   2012-10-07   Kielce U18
  Dysk (1.75)   22.25   2013-10-06   Kielce U20
  10-bój JUN   4530   2013-10-06   Kielce U20
  8-bój J MŁ   4103   2012-10-07   Kielce U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.47227001190186 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl