Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Mikołaj JAKÓBCZAK
imię :  Mikołaj
nazwisko :  JAKÓBCZAK
data ur. :  1998-05-30   (U23) 22 114
płeć :  Mężczyzna
klub :  KS AZS AWF Wrocław
trener :  ŁOŚ Dariusz
licencja :  Z/0686/14 [2020]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   11.22 (+1.8)   2017-06-03   Kraków U20
  W dal   6.98 (+1.6)   2017-06-03   Kraków U20
  Wzwyż   1.95   2019-05-18   Warszawa U23
  400 m   50.03   2017-06-03   Kraków U20
  1500 m   4:45.41   2017-06-04   Kraków U20
  Tyczka   4.40   2019-05-19   Warszawa U23
  110 m pł J MŁ   14.54 (+0.6)   2015-08-06   Łódź U18
  Kula (5)   14.82   2015-08-05   Łódź U18
  Oszczep (800)   47.37   2019-05-19   Warszawa U23
  110 m pł   14.93 (+0.4)   2018-05-19   Łódź U23
  Kula (6)   15.00   2017-05-06   Wrocław U20
  Kula (7.26)   14.16   2019-05-11   Wrocław U23
  Dysk (2)   44.74   2019-05-19   Warszawa U23
  1000 m   3:09.20   2013-05-12   Wrocław U16
  110 m pł M (99.1)   14.61 (-0.7)   2017-06-04   Kraków U20
  110 m pł MŁ   15.62 (-0.6)   2013-09-29   Radom U16
  Dysk (1.5)   45.45   2015-07-31   Częstochowa U18
  Oszczep (600)   43.41   2012-09-30   Łódź U16
  Oszczep (700)   44.06   2014-06-20   Opole U18
  Dysk (1.75)   45.35   2017-05-20   Opole U20
  10-bój   7190   2019-05-19   Warszawa U23
  10-bój J MŁ   6492   2015-08-06   Łódź U18
  10-bój JUN   7300   2017-06-04   Kraków U20
  6-bój M MŁ   3700   2013-09-29   Radom U16
  200 m   23.06 (+1.0)   2020-07-11   Zgorzelec U23
  300 m   37.37   2015-07-04   Białogard U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.044657945632935 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl