Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Patryk MUCHLADA
imię :  Patryk
nazwisko :  MUCHLADA
data ur. :  1999-11-11   (U23) 20 199
płeć :  Mężczyzna
klub :  MKS Tomaszów Mazowiecki
trener :  GOŹDZIK BEATA LECHOWICZ Arkadiusz
licencja :  Z/0415/15 [2019]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   11.77 (+0.9)   2017-05-13   Warszawa U20
  W dal   6.15 (+0.9)   2017-05-13   Warszawa U20
  Tyczka   3.72   2017-05-06   Aleksandrów Łódzki U20
  Kula (5)   15.31   2016-06-19   Aleksandrów Łódzki U18
  400 m   52.67   2017-06-03   Kraków U20
  1500 m   4:46.33   2017-06-04   Kraków U20
  Wzwyż   1.80   2018-05-06   Aleksandrów Łódzki U20
  110 m pł J MŁ   16.21 (-1.8)   2016-05-08   Łódź U18
  Kula (6)   14.24   2017-06-03   Kraków U20
  Oszczep (600)   47.38   2014-09-28   Zielona Góra U16
  Oszczep (700)   52.31   2016-09-18   Łódź U18
  300 m   43.23   2013-05-25   Aleksandrów Łódzki U16
  1000 m   2:56.08   2014-09-28   Zielona Góra U16
  110 m pł M (99.1)   15.98 (-1.1)   2017-05-28   Łódź U20
  110 m pł MŁ   17.31 (+0.5)   2014-06-07   Łódź U16
  Dysk (1.5)   36.88   2016-06-19   Aleksandrów Łódzki U18
  Oszczep (800)   50.00   2017-05-14   Warszawa U20
  Dysk (1.75)   38.50   2017-07-29   Warszawa U20
  10-bój J MŁ   6098   2016-06-26   Częstochowa U18
  10-bój JUN   6283   2017-06-04   Kraków U20
  6-bój M MŁ   3509   2014-09-28   Zielona Góra U16
  200 m   28.27 (+0.2)   2012-06-16   Łódź U14
  Dysk (1)   28.95   2013-05-25   Aleksandrów Łódzki U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.46724700927734 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl