Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
Szymon DZIUBA
imię :  Szymon
nazwisko :  DZIUBA
data ur. :  1999-10-20   (U23) 21 181
płeć :  Mężczyzna
klub :  AZS-AWF Warszawa
trener :  WOJTKOWSKI Maciej
licencja :  Z/0703/15 [2020]
szkolenie 2021 :  SKN  

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   10.73 (-0.2)   2020-09-04   Biała Podlaska U23
  W dal   6.91 (+1.4)   2018-06-01   Suwałki U20
  400 m   49.27   2017-06-03   Kraków U20
  1500 m   4:58.67   2015-06-07   Sosnowiec U18
  Wzwyż   1.80   2017-06-03   Kraków U20
  Tyczka   4.00   2018-06-02   Suwałki U20
  Kula (5)   14.12   2016-05-15   Sosnowiec U18
  200 m   21.52 (-0.5)   2020-09-05   Biała Podlaska U23
  110 m pł J MŁ   14.55 (+0.5)   2016-07-17   Sosnowiec U18
  Oszczep (800)   51.19   2017-05-14   Sosnowiec U20
  300 m   36.58   2015-05-16   Chorzów U18
  1000 m   2:54.44   2014-09-28   Zielona Góra U16
  110 m pł M (99.1)   14.88 (+1.1)   2018-05-19   Kraków U20
  110 m pł MŁ   15.93 (-0.1)   2014-09-14   Częstochowa U16
  Kula (6)   14.18   2018-04-14   Rybnik U20
  Dysk (1.5)   36.79   2016-07-28   Bielsko-Biała U18
  Oszczep (600)   42.31   2014-09-28   Zielona Góra U16
  Oszczep (700)   49.81   2016-06-05   Częstochowa U18
  Dysk (1.75)   36.93   2017-05-28   Częstochowa U20
  10-bój J MŁ   6376   2016-08-05   Wrocław U18
  10-bój JUN   6777   2018-06-02   Suwałki U20
  6-bój M MŁ   3681   2014-09-28   Zielona Góra U16
  60 m    7.09 (0.0)   2020-07-28   Toruń U23
  110 m pł   16.13 (-1.3)   2019-06-01   Łódź U23
  300 m pł   41.48   2014-10-04   Sosnowiec U16
  Kula (7.26)   12.34   2019-06-08   Kraków U23
  Dysk (2)   38.55   2019-09-29   Łódź U23
  10-bój   6408   2019-06-09   Kraków U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.16802906990051 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl