Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Natalia KALINO
imię :  Natalia
nazwisko :  KALINO
data ur. :  2003-04-10   (U18) 16 191
płeć :  Kobieta
klub :  AZS-AWF Katowice
trener :  B.D. , CHRIST Marek
licencja :  , Z/2802/17 [, 2019]
 

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   13.63 (+0.6)   2019-05-18   Ruda Śląska U18
  W dal   4.95 (+0.9)   2019-05-26   Bielsko-Biała U18
  300 m   43.69   2019-04-27   Chorzów U18
  200 m   27.45 (+0.8)   2019-05-25   Bielsko-Biała U18
  Wzwyż   1.48   2019-05-25   Bielsko-Biała U18
  60 m    9.37 (0.0)   2014-06-18   Sosnowiec U12
  200 m pł   32.04 (-0.2)   2018-09-16   Częstochowa U16
  Kula (3)    8.15   2019-05-25   Bielsko-Biała U18
  600 m   1:54.32   2018-06-16   Bielsko-Biała U16
  800 m   2:43.16   2019-07-11   Poznań U18
  80 pł   13.11 (-0.5)   2018-09-29   Ruda Śląska U16
  100 m pł J MŁ   15.84 (+0.8)   2019-05-25   Bielsko-Biała U18
  100 m pł   17.92 (+1.7)   2018-08-31   Łódź U16
  400 m pł K   80.66   2018-08-31   Łódź U16
  Trójskok    9.71 (-0.3)   2019-06-15   Ruda Śląska U18
  7-bój J MŁ   3721   2019-05-26   Bielsko-Biała U18
  Oszczep (500)   21.09   2019-05-26   Bielsko-Biała U18
  5-bój K MŁ   2501   2018-09-29   Ruda Śląska U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.3114058971405 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl