Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Mateusz KUZIO
imię :  Mateusz
nazwisko :  KUZIO
data ur. :  1998-11-15   (U23) 20 334
płeć :  Mężczyzna
klub :  MKS Junior Złocieniec
trener :  KOROL Andrzej
licencja :  Z/0783/14 [2018]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  Wzwyż   1.84   2016-06-04   Warszawa U20
  W dal   6.44 (-1.5)   2016-06-04   Warszawa U20
  100 m   11.57 (+1.3)   2016-08-27   Goleniów U20
  400 m   52.03   2016-06-04   Warszawa U20
  1500 m   4:47.50   2016-06-05   Warszawa U20
  Tyczka   4.00   2015-07-19   Szczecin U18
  Oszczep (800)   46.56   2018-04-28   Złocieniec U23
  200 m   23.77 (+0.7)   2015-05-02   Białogard U18
  300 m   37.53   2015-04-25   Złocieniec U18
  110 m pł M (99.1)   14.99 (+1.8)   2016-06-05   Warszawa U20
  110 m pł J MŁ   14.87 (+0.6)   2015-08-06   Łódź U18
  Kula (5)   11.82   2015-08-05   Łódź U18
  Kula (6)   11.74   2016-08-20   Chojnice U20
  Dysk (1.5)   35.98   2015-06-06   Złocieniec U18
  Oszczep (700)   44.64   2015-05-10   Wrocław U18
  Dysk (1.75)   34.40   2016-08-20   Chojnice U20
  110 m pł MŁ   16.59 (-0.9)   2014-06-04   Białogard U18
  10-bój J MŁ   6028   2015-08-06   Łódź U18
  10-bój JUN   6425   2016-06-05   Warszawa U20

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.21720600128174 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl