Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Matylda KULUS
imię :  Matylda
nazwisko :  KULUS
data ur. :  2002-03-14   (U20) 18 75
płeć :  Kobieta
klub :  UMKS Iskra Wolsztyn
trener :  SKWIERZYŃSKI Jacek
licencja :  Z/3054/16 [2020]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  Wzwyż   1.55   2019-05-05   Środa Wielkopolska U18
  W dal   5.02 (+0.4)   2018-09-30   Zielona Góra U18
  Kula (3)    8.53   2018-05-12   Wrocław U18
  100 m   13.94 (+0.1)   2018-04-27   Zielona Góra U18
  200 m   28.49 (+0.5)   2019-07-10   Poznań U18
  300 m   47.25   2014-06-21   Łódź U14
  800 m   2:41.70   2019-07-11   Poznań U18
  100 m pł J MŁ   15.30 (+1.4)   2018-05-26   Leszno U18
  200 m pł   32.26 (0.0)   2018-08-25   Leszno U18
  7-bój J MŁ   3872   2018-07-28   Chorzów U18
  Oszczep (500)   30.25   2018-09-11   Zielona Góra U18
  80 pł   12.91 (+0.6)   2016-09-10   Poznań U16
  600 m   1:57.62   2016-10-01   Zielona Góra U16
  100 m pł MŁ   18.99 (+1.1)   2015-08-28   Zielona Góra U14
  100 m pł   16.49 (+0.5)   2019-09-28   Zielona Góra U18
  Kula (4)    8.52   2019-09-28   Zielona Góra U18
  Oszczep (600)   23.03   2019-09-29   Zielona Góra U18
  7-bój   3566   2019-09-29   Zielona Góra U18
  W dal strefa   4.40   2014-09-21   Poznań U14
  5-bój K MŁ   2446   2016-10-01   Zielona Góra U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.25240588188171 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl