Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Maciej PIETRAS
imię :  Maciej
nazwisko :  PIETRAS
data ur. :  2001-06-07   (U20) 19 146
płeć :  Mężczyzna
klub :  LUKS Hańcza Suwałki
trener :  JUTKIEWICZ Jaroslaw
licencja :  Z/1519/15 [2019]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   11.61 (+0.5)   2017-05-13   Warszawa U18
  Wzwyż   1.88   2017-05-13   Warszawa U18
  W dal   6.88 (+0.6)   2018-05-12   Warszawa U18
  Kula (5)   14.72   2017-05-13   Warszawa U18
  Oszczep (600)   54.97   2017-06-03   Białystok U18
  200 m   23.74 (+0.8)   2017-06-24   Biała Podlaska U18
  400 m   52.71   2017-08-04   Warszawa U18
  110 m pł MŁ   16.59 (-1.8)   2016-06-17   Suwałki U16
  110 m pł J MŁ   15.22 (0.0)   2017-06-10   Łomża U18
  Oszczep (700)   56.43   2017-05-14   Warszawa U18
  1000 m   3:07.25   2016-09-25   Słubice U16
  1500 m   4:49.36   2017-08-05   Warszawa U18
  Tyczka   3.40   2018-07-28   Chorzów U18
  Dysk (1.5)   41.54   2018-07-28   Chorzów U18
  10-bój J MŁ   6651   2017-08-05   Warszawa U18
  6-bój M MŁ   3032   2015-09-27   Radom U16
  5-bój M MŁ   3217   2016-09-25   Słubice U16

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.037955045700073 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl