Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Paulina WITASZCZYK
imię :  Paulina
nazwisko :  WITASZCZYK
data ur. :  2000-05-30   (U23) 20 142
płeć :  Kobieta
klub :  UKS Dziesiątka Radomsko
trener :  LASOŃ Krzysztof
licencja :  Z/0297/15 [2020]

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  800 m   2:23.67   2018-09-09   Piotrków Trybunalski U20
  1500 m   4:58.80   2020-06-20   Częstochowa U23
  400 m pł K   67.69   2017-09-24   Łódź U18
  2000 m prz   7:34.07   2019-06-16   Warszawa U20
  W dal   4.55 (+0.2)   2017-09-16   Piotrków Trybunalski U18
  200 m   27.94 (+0.9)   2017-05-13   Wrocław U18
  400 m   61.25   2017-09-09   Łódź U18
  Przełaj   :08:03   2019-03-23   Olszyna U20
  100 m   13.94 (+1.2)   2015-10-04   Kraków U16
  300 m   44.08   2017-04-29   Zgorzelec U18
  600 m   1:42.83   2018-05-01   Częstochowa U20
  1000 m   3:08.65   2019-05-01   Częstochowa U20
  3000 m   10:47.26   2020-07-18   Częstochowa U23
  100 m pł J MŁ   16.79 (-0.3)   2017-05-13   Wrocław U18
  3000 m prz   11:52.40   2020-09-04   Biała Podlaska U23
  Wzwyż   1.40   2016-05-01   Sosnowiec U18
  Kula (3)    8.42   2017-05-13   Wrocław U18
  7-bój J MŁ   3525   2017-05-14   Wrocław U18
  Oszczep (500)   22.33   2016-08-05   Wrocław U18
  5000 m   20:20.16   2019-08-18   Sieradz U20
  100 m pł   17.65 (+1.4)   2019-09-15   Łódź U20
  300 m pł   50.81   2015-05-03   Łódź U16
  1500 m prz   5:19.77   2020-07-25   Częstochowa U23

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.28334999084473 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl