Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Agnieszka GRZYBOWSKA
imię :  Agnieszka
nazwisko :  GRZYBOWSKA
data ur. :  2002-04-04   (U18) 17 200
płeć :  Kobieta
klub :  WKS Śląsk Wrocław
trener :  SIERADZKI Andrzej
licencja :  Z/3672/15 [2019]
 

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  200 m   27.72 (+0.1)   2019-07-10   Poznań U18
  W dal   4.80 (-0.9)   2019-07-11   Poznań U18
  Wzwyż   1.54   2019-07-10   Poznań U18
  Kula (3)    9.60   2017-05-13   Wrocław U16
  100 m   13.33 (+0.9)   2019-05-29   Wrocław U18
  600 m   1:52.97   2016-05-08   Wrocław U16
  80 pł   13.54 (+1.2)   2016-09-03   Zittau (GER) U16
  200 m pł   32.71 (+0.8)   2016-06-11   Oleśnica U16
  5-bój K MŁ   2531   2017-05-14   Wrocław U16
  400 m   66.82   2018-05-19   Oleśnica U18
  800 m   2:39.87   2019-07-11   Poznań U18
  100 m pł J MŁ   16.04 (+1.0)   2019-06-01   Wrocław U18
  300 m pł   49.53   2016-09-03   Zittau (GER) U16
  Trójskok   10.44 (+0.6)   2019-05-25   Jelenia Góra U18
  7-bój J MŁ   3776   2019-07-11   Poznań U18
  Oszczep (500)   19.85   2019-07-11   Poznań U18

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.027553081512451 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl