Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
Lena PAJĘCKA
imię :  Lena
nazwisko :  PAJĘCKA
data ur. :  2007-10-25   (U14) 12 338
płeć :  Kobieta
klub :  WLKS Wrocław
trener :  KOBIAŁKA Kamil
licencja :  Z/0737/18 [2020]
 

  Rekordy

  OUTDOOR   INDOOR
  100 m   13.32 (+1.0)   2020-06-19   Słubice U14
  300 m   43.28   2020-08-20   Włocławek U14
  600 m   1:40.43   2020-07-18   Luboń U14
  60 m    8.47 (0.0)   2019-05-26   Jelenia Góra U14
  800 m   2:30.32   2019-09-11   Brno (CZE) U14
  Wzwyż   1.35   2019-08-31   Wrocław U14
  W dal   4.82 (+1.6)   2020-08-09   Zgorzelec U14
  50 m    7.53   2018-04-28   Zittau (GER) U12
  Ppal (150)   24.00   2018-06-17   Oleśnica U12
  W dal strefa   4.40   2018-09-13   Warszawa U12
  Ppal (80)   24.50   2018-09-22   Zittau (GER) U12
  200 m   29.02 (-0.2)   2019-06-23   Wrocław U14
  Kula (3)    6.82   2020-08-08   Zgorzelec U14
  400 m   66.42   2020-06-28   Łódź U14
  500 m   1:36.80   2016-05-28   Kraków U12
  1000 m   3:18.18   2019-08-31   Wrocław U14
  80 pł   13.42 (+0.3)   2020-06-28   Łódź U14
  5-bój K MŁ   2527   2020-08-09   Zgorzelec U14
  Kula (2)    6.81   2019-05-26   Jelenia Góra U14

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.041636943817139 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl