Rekordy   Sezon: 2021   Progresja   Osiągnięcia
imię : Damian
nazwisko : GRADZIK
data ur. : 1997-02-13 (Sen) 24 17
płeć : Mężczyzna
klub : MKS Bolesłavia Bolesławiec

  Wyniki sezonu

INDOOR   2011   2012   2013   2014   2015
OUTDOOR   2011   2012   2013   2014   2015   2016
SORT BY 100 m wykres 400 m wykres 800 m wykres 1000 m wykres 110 m pł MŁ wykres 110 m pł J MŁ wykres Wzwyż wykres W dal wykres Kula (5) wykres Dysk (1) wykres Dysk (1.5) wykres Młot (5) wykres Oszczep (600) wykres Oszczep (700) wykres 8-bój J MŁ wykres 6-bój M MŁ wykres
  Dysk (1)   35.46   2012-04-05   Bolesławiec (2) V
  Oszczep (600)   32.36   2012-04-05   Bolesławiec (2) --
  Kula (5)   10.52   2012-04-14   Wiechlice (1) V
  Dysk (1)   41.66   2012-04-14   Wiechlice (1) III
  Oszczep (600)   38.85   2012-04-14   Wiechlice (1) V
  Wzwyż   1.70   2012-04-21   Zgorzelec (1) V
  Oszczep (600)   39.59   2012-04-21   Zgorzelec (1) V
  100 m   13.20 (-1.7)   2012-04-28   Wrocław (1) --
  W dal   5.38 (+0.5)   2012-04-28   Wrocław (1) --
  Kula (5)   10.57   2012-04-28   Wrocław (1) V
  1000 m   3:17.33   2012-04-29   Wrocław (1) --
  110 m pł MŁ   19.26 (-1.2)   2012-04-29   Wrocław (1) --
  Oszczep (600)   37.73   2012-04-29   Wrocław (1) V
  6-bój M MŁ   2734   2012-04-29   Wrocław (1) V
  Wzwyż   1.70   2012-05-05   Bogatynia (1) V
  Dysk (1.5)   33.20   2012-05-05   Bogatynia (1) V
  Wzwyż   1.75   2012-05-12   Wrocław (1) IV
  Dysk (1)   38.52   2012-05-12   Wrocław (1) IV
  Dysk (1.5)   31.38   2012-05-12   Wrocław (1) V
  Dysk (1)   42.60   2012-05-20   Wrocław (1) III
  Młot (5)   34.78   2012-05-20   Wrocław (1) V
  Wzwyż   1.70   2012-05-26   Wrocław (1) V
  Dysk (1.5)   27.93   2012-05-26   Wrocław (1) --
  800 m   2:32.43   2012-06-12   Zgorzelec (1) --
  Wzwyż   1.70   2012-06-12   Zgorzelec (1) V
  Oszczep (700)   36.06   2012-06-12   Zgorzelec (1) V
  110 m pł MŁ   18.25 (0.0)   2012-06-17   Wrocław (1) V
  Dysk (1)   40.64   2012-06-17   Wrocław (1) IV
  100 m   12.82 (-0.4)   2012-08-31   Zielona Góra (1) --
  W dal   5.65 (+0.2)   2012-08-31   Zielona Góra (1) V
  Kula (5)   10.75   2012-08-31   Zielona Góra (1) V
  1000 m   3:18.80   2012-09-01   Zielona Góra (1) --
  110 m pł MŁ   18.31 (0.0)   2012-09-01   Zielona Góra (1) V
  Oszczep (600)   40.54   2012-09-01   Zielona Góra (1) V
  6-bój M MŁ   2979   2012-09-01   Zielona Góra (1) IV
  Wzwyż   1.65   2012-09-09   Wrocław (1) V
  Kula (5)   10.50   2012-09-09   Wrocław (1) V
  Oszczep (600)   41.86   2012-09-09   Wrocław (1) V
  Dysk (1)   47.97   2012-09-15   Słubice (1) II
  Oszczep (600)   44.50   2012-09-15   Słubice (1) IV
  110 m pł MŁ   18.24 (-1.1)   2012-09-16   Zgorzelec (1) V
  W dal   5.73 (+0.4)   2012-09-16   Zgorzelec (1) V
  100 m   12.65 (-1.1)   2012-09-29   Słubice (1) V
  W dal   5.95 (+0.7)   2012-09-29   Słubice (1) IV
  Kula (5)   11.90   2012-09-29   Słubice (1) V
  1000 m   3:05.61   2012-09-30   Słubice (1) --
  110 m pł MŁ   17.69 (+1.1)   2012-09-30   Słubice (1) IV
  Oszczep (600)   44.20   2012-09-30   Słubice (1) IV
  6-bój M MŁ   3372   2012-09-30   Słubice (1) III
  100 m   12.51 (-1.1)   2012-10-06   Zielona Góra (1) V
  400 m   58.46   2012-10-06   Zielona Góra (1) --
  W dal   5.96 (+1.0)   2012-10-06   Zielona Góra (1) IV
  Kula (5)   11.83   2012-10-06   Zielona Góra (1) V
  1000 m   3:12.43   2012-10-07   Zielona Góra (1) --
  110 m pł J MŁ   17.60 (-1.1)   2012-10-07   Zielona Góra (1) --
  Wzwyż   1.83   2012-10-07   Zielona Góra (1) III
  Oszczep (700)   36.44   2012-10-07   Zielona Góra (1) V
  8-bój J MŁ   4350   2012-10-07   Zielona Góra (1) IV

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.080565929412842 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl