Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Natalia
nazwisko : NYKLEWICZ
data ur. : 1996-01-18 (Sen) 24 276
płeć : Kobieta
klub : CWZS Zawisza Bydgoszcz SL

  Wyniki sezonu

INDOOR   2012   2013   2015
OUTDOOR   2011   2012   2013   2014   2015
SORT BY 200 m wykres 800 m wykres 100 m pł J MŁ wykres Wzwyż wykres W dal wykres Kula (3) wykres 7-bój J MŁ wykres Oszczep (500) wykres
  W dal   5.37 (0.0)   2013-04-26   Bydgoszcz (1) III
  Kula (3)   13.54   2013-04-26   Bydgoszcz (1) II
  200 m   27.95 (-0.1)   2013-05-11   Bydgoszcz (1) IV
  100 m pł J MŁ   15.45 (+1.2)   2013-05-11   Bydgoszcz (1) II
  Wzwyż   1.67   2013-05-11   Bydgoszcz (1) II
  Kula (3)   13.12   2013-05-11   Bydgoszcz (1) II
  800 m   2:36.00   2013-05-12   Bydgoszcz (1) --
  W dal   5.35 (0.0)   2013-05-12   Bydgoszcz (1) III
  7-bój J MŁ   4879   2013-05-12   Bydgoszcz (1) I
  Oszczep (500)   38.12   2013-05-12   Bydgoszcz (1) III
  Wzwyż   1.65   2013-05-19   Toruń (1) II
  200 m   28.94 (-1.3)   2013-06-01   Opole (M) --
  100 m pł J MŁ   15.52 (+0.7)   2013-06-01   Opole (M) II
  Wzwyż   1.60   2013-06-01   Opole (M) III
  Kula (3)   11.84   2013-06-01   Opole (M) III
  800 m   DNF   2013-06-02   Opole (M) --
  W dal   NM (0.0)   2013-06-02   Opole (M) --
  7-bój J MŁ   3322   2013-06-02   Opole (M) IV
  Oszczep (500)   36.61   2013-06-02   Opole (M) IV
  W dal   5.38 (-0.2)   2013-06-21   Toruń (1) III
  Kula (3)   13.81   2013-06-21   Toruń (1) II
  200 m   27.60 (+1.1)   2013-07-26   Łódź (1) IV
  100 m pł J MŁ   15.39 (-0.7)   2013-07-26   Łódź (1) II
  Wzwyż   1.66   2013-07-26   Łódź (1) II
  Kula (3)   13.67   2013-07-26   Łódź (1) II
  800 m   2:36.30   2013-07-27   Łódź (1) --
  W dal   5.46 (+0.6)   2013-07-27   Łódź (1) II
  7-bój J MŁ   4954   2013-07-27   Łódź (1) I
  Oszczep (500)   37.41   2013-07-27   Łódź (1) III
  Wzwyż   1.60   2013-08-31   Biała Podlaska (M) III
  Kula (3)   13.13   2013-09-18   Rzeszów (1) II
  Kula (3)   13.13   2013-09-21   Częstochowa (1) II

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.094295978546143 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl