Rekordy   Sezon: 2019   Progresja   Osiągnięcia
Patrycja SKÓRZEWSKA
imię : Patrycja
nazwisko : SKÓRZEWSKA
data ur. : 1996-06-15 (Sen) 23 181
płeć : Kobieta
klub : KS AZS AWF Wrocław

  Wyniki sezonu

INDOOR   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019
OUTDOOR   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018
SORT BY 100 m wykres 150 m wykres 200 m wykres 800 m wykres 100 m pł J MŁ wykres 100 m pł wykres Wzwyż wykres W dal wykres Kula (3) wykres Kula (4) wykres Oszczep (600) wykres 7-bój wykres 7-bój J MŁ wykres Oszczep (500) wykres
  150 m   20.10 (+0.3)   2013-04-27   Zgorzelec (2) --
  W dal   4.69 (+1.0)   2013-04-27   Zgorzelec (1) --
  Oszczep (500)   23.21   2013-04-27   Zgorzelec (1) --
  100 m pł J MŁ   16.25 (-0.6)   2013-05-04   Wrocław (1) III
  Wzwyż   1.50   2013-05-04   Wrocław (1) IV
  Kula (3)   11.10   2013-05-04   Wrocław (1) III
  200 m   27.94 (+0.3)   2013-05-11   Wrocław (1) IV
  100 m pł J MŁ   15.98 (+0.7)   2013-05-11   Wrocław (1) III
  800 m   2:43.65   2013-05-12   Wrocław (1) --
  Wzwyż   1.48   2013-05-12   Wrocław (1) IV
  W dal   4.52 (0.0)   2013-05-12   Wrocław (1) --
  Kula (3)   10.18   2013-05-12   Wrocław (1) IV
  7-bój J MŁ   3869   2013-05-12   Wrocław (1) III
  Oszczep (500)   26.51   2013-05-12   Wrocław (1) --
  100 m pł J MŁ   15.93 (-0.8)   2013-05-25   Bogatynia (1) III
  100 m pł J MŁ   16.87 (-1.2)   2013-05-25   Bogatynia (1) III
  200 m   27.47 (0.0)   2013-06-01   Częstochowa (1) IV
  100 m pł J MŁ   15.27 (0.0)   2013-06-01   Częstochowa (1) II
  Wzwyż   1.45   2013-06-01   Częstochowa (1) IV
  Kula (3)   10.40   2013-06-01   Częstochowa (1) IV
  800 m   2:41.44   2013-06-02   Częstochowa (1) --
  W dal   4.45 (+0.1)   2013-06-02   Częstochowa (1) --
  7-bój J MŁ   3941   2013-06-02   Częstochowa (1) III
  Oszczep (500)   24.25   2013-06-02   Częstochowa (1) --
  100 m   13.21 (-1.9)   2013-06-09   Wrocław (1) IV
  Oszczep (500)   24.49   2013-06-09   Wrocław (1) --
  W dal   4.57 (+0.1)   2013-06-15   Wrocław (1) --
  Oszczep (500)   26.42   2013-06-15   Wrocław (1) --
  200 m   26.69 (+1.1)   2013-07-26   Łódź (1) III
  100 m pł J MŁ   15.14 (-0.7)   2013-07-26   Łódź (1) II
  Wzwyż   1.57   2013-07-26   Łódź (1) III
  Kula (3)   11.91   2013-07-26   Łódź (1) III
  800 m   2:35.74   2013-07-27   Łódź (1) --
  W dal   4.23 (-0.3)   2013-07-27   Łódź (1) --
  7-bój J MŁ   4303   2013-07-27   Łódź (1) II
  Oszczep (500)   26.01   2013-07-27   Łódź (1) --
  100 m   13.10 (-0.1)   2013-09-01   Wrocław (M) III
  100 m pł   15.44 (-0.1)   2013-09-01   Wrocław (M) II
  Kula (4)   10.43   2013-09-01   Wrocław (M) III
  100 m pł   15.67 (+1.6)   2013-09-07   Wrocław (1) II
  W dal   4.47 (+0.5)   2013-09-07   Wrocław (1) --
  Oszczep (600)   25.13   2013-09-07   Wrocław (1) --
  Wzwyż   1.55   2013-09-15   Zgorzelec (1) III
  W dal   4.37 (0.0)   2013-09-15   Zgorzelec (1) --
  Oszczep (600)   27.10   2013-09-15   Zgorzelec (1) --
  200 m   26.56 (-0.7)   2013-10-05   Zielona Góra (1) III
  100 m pł   15.92 (-0.7)   2013-10-05   Zielona Góra (1) III
  Wzwyż   1.45   2013-10-05   Zielona Góra (1) IV
  Kula (4)    9.83   2013-10-05   Zielona Góra (1) IV
  800 m   2:39.19   2013-10-06   Zielona Góra (1) --
  W dal   4.54 (+0.6)   2013-10-06   Zielona Góra (1) --
  Oszczep (600)   22.62   2013-10-06   Zielona Góra (1) --
  7-bój   3915   2013-10-06   Zielona Góra (1) III

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.18812394142151 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl