Rekordy   Sezon: 2020   Progresja   Osiągnięcia
imię : Olga
nazwisko : JAŃCZUK
data ur. : 1989-09-17 (Sen) 31 44
płeć : Kobieta
klub : ZLKL Zielona Góra

  Wyniki sezonu

INDOOR   2004
OUTDOOR   2002   2004   2005   2006   2008
SORT BY Kula (4) wykres Dysk (1) wykres Oszczep (600) wykres
  Kula (4)    9.51   2006-04-08   Wiechlice (2) IV
  Dysk (1)   28.70   2006-04-08   Wiechlice (2) IV
  Oszczep (600)   34.65   2006-04-08   Wiechlice (2) III
  Oszczep (600)   36.68   2006-04-21   Słubice (1) III
  Dysk (1)   27.68   2006-05-01   Zielona Góra (1) IV
  Oszczep (600)   35.40   2006-05-03   Szprotawa (1) III
  Dysk (1)   31.37   2006-05-09   Zielona Góra (2) IV
  Oszczep (600)   38.98   2006-05-09   Zielona Góra (2) III
  Oszczep (600)   34.90   2006-05-14   Poznań (1) III
  Oszczep (600)   35.04   2006-05-21   Częstochowa (M) III
  Oszczep (600)   36.56   2006-07-25   Łódź (M) III
  Oszczep (600)   35.31   2006-07-26   Łódź (M) III
  Oszczep (600)   34.90   2006-10-03   Zielona Góra (2) III

Domtel-Sport 2013-2016
Generowanie strony - 0.048957109451294 sekund

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych Zawodnika jest Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 4, 01-612 Warszawa (dalej określany także jako "Administrator" lub "PZLA"). Dane Zawodnika (dalej określane także jako "Dane"), przetwarzane będą przez Administratora w celu zapewnienia PZLA możliwości prawidłowego organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w lekkiej atletyce, na podstawie udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w tym w celu przyznania licencji zawodniczej oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcami Danych Odbiorcą danych osobowych Zawodnika będą: a) podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa (np. organy skarbowe, zabezpieczenia społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy publiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie w granicach ich uprawnień), b)podmioty zaangażowane w organizację współzawodnictwa sportowego i procesu szkolenia zawodników, w tym m.in. ministerstwo ds. sportu, międzynarodowe i europejskie stowarzyszenia lekkoatletyczne, związki sportowe, organizatorzy imprez sportowych oraz podmioty zaangażowane w organizację zgrupowań i obozy szkoleniowe, c) inne podmioty, którym PZLA powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, np. podmioty świadczące usługi rachunkowe i księgowe, podmioty prowadzące działalność płatniczą. Dane Zawodnika będą przechowywane przez okres jego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także bezterminowo po jego zakończeniu, w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podmiotom danych (osobom, których Dane dotyczą) przysługuje prawo dostępu do treści Danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Nadto, podmioty danych mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie Danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wydania licencji zawodniczej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pzla.pl lub korespondencyjnie pod adresem Administratora ul. Mysłowicka 4, 01-612 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe"
Kontakt w sprawie wyników statystyka@pzla.pl