PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
............
............
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60 60 metrów kobiet 60m K 1 1 1 0 0 K200 (1)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 3 3 0 0 K60 (1)
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 1 1 0 0
M60 60 metrów mężczyzn 60m M 1 5 5 0 0 M200 (2) M60pł (1) Mwd (2)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 2 2 0 0 M60 (2)
M60pł 60 m ppł mężczyzn 60m pł M 1 1 1 0 0 M60 (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 2 2 0 0 M60 (2)
15 15 0 0