PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
............
............
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 23 23 0 0 K300 (5) Kdyskm (1) Kkulam (1) Kw (2) Kwd (7)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 19 19 0 0 K100 (5) Kwd (2)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 2 2 0 0 K800 (1)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 14 14 0 0 K800 (5) Kw (1)
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 11 11 0 0 K400 (1) K600m (5) Kw (1)
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 2 2 0 0
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 1 1 0 0 Kw (1)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 1 1 0 0 Kwd (1)
K4x100 4x100 metrów kobiet 4x100m K 1 1 1 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 13 13 0 0 K100 (7) K100płjm (1) K300 (2) Kw (2)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 2 2 0 0 Kdysk (2)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 14 14 0 0 K100 (1) Kdyskm (10) Kmłotm (10) Kom (4)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 4 4 0 0 Kkulajm (2)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 11 11 0 0 K100 (1) Kkulam (10) Kmłotm (8) Kom (1)
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 1 11 11 0 0 Kdyskm (8) Kkulam (10) Kom (4)
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 1 1 0 0
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 6 6 0 0 Kdyskm (1) Kkulam (4) Kmłotm (4)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 10 10 0 0 K100 (2) K100pł (1) K600m (1) K800 (1) Kwd (2)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 13 13 0 0 M300 (3) M400 (1) Mom (1) Mw (1) Mwd (4)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 12 12 0 0 M100 (3) M800 (1) Mw (1) Mwd (2)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 5 5 0 0 M100 (1) M800 (1) Mwd (1)
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 12 12 0 0 M1000mm (1) M300 (1) M400 (1)
M1000mm 1000 metrów M U16 memoriałowy 1000m M U16 mem 1 6 6 0 0 M800 (1)
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 1 1 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 8 8 0 0 M100 (4) M300 (2) M400 (1) Mw (1)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 1 1 0 0
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 1 1 0 0 Mdyskj (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 5 5 0 0 Mdyskm (3) Mmłotm (1)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 1 1 0 0 Mkulaj (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 1 1 0 0
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 4 4 0 0 Mkulam (3) Mmłotm (1)
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 2 2 0 0 Mdyskm (1) Mkulam (1)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 1 1 0 0
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 1 1 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 2 2 0 0 M100 (1)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 3 3 0 0 M100 (1) M300 (1) Mwd (1)
225 225 0 0