PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
............
............
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60 60 metrów kobiet 60m K 1 5 5 0 0 K300 (1) K600 (1) Kwd (1)
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 23 23 0 0 K100płjm (2) K200 (6) K300 (1) K400 (2) K60pł (1) Kdyskm (1) Kwiel (1)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 13 13 0 0 K100 (6) K400 (1) K60pł (1) Ktrójs (1) Kwd (2)
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 4 4 0 0 K100 (1) K60 (1)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 9 9 0 0 K100 (2) K200 (1)
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 5 5 0 0 K60 (1)
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 2 2 0 0
K1500 1500 metrów kobiet 1500m K 1 4 4 0 0 K3000 (1)
K2000 2000 metrów kobiet 2000 m K 1 3 3 0 0
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 2 2 0 0 K1500 (1)
K5000 5000 metrów kobiet 5000m K 1 1 1 0 0
K60pł 60 m ppł kobiet 60m pł K 1 4 4 0 0 K100 (1) K200 (1)
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 3 3 0 0 K100 (2) Kkulajm (1) Kwd (1)
K4x100 4x100 metrów kobiet 4x100m K 1 2 2 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 6 6 0 0 K100płjm (1) K200 (2) K60 (1) Kkulajm (1) Kojm (1)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 3 3 0 0 K200 (1) Kw (1)
Kwiel Wieloskok K U16 Wieloskok K U16 1 1 1 0 0 K100 (1)
Kkula Pchnięcie kulą kobiet (4kg) Kula K (4kg) 1 2 2 0 0 Kdysk (2) Kmłot (2)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 1 2 2 0 0 K100płjm (1) Kwd (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 2 2 0 0 Kdyskm (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 4 4 0 0 Kkula (2) Kmłot (2) Ko (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 4 4 0 0 K100 (1) Kkulam (1) Kom (1)
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 3 3 0 0 Kdysk (2) Kkula (2)
Kmłotm Rzut młotem K U16 (3kg) Młot K U16 (3kg) 1 2 2 0 0
Ko Rzut oszczepem kobiet (600) Oszczep K (600) 1 2 2 0 0 Kdysk (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 1 1 0 0 Kwd (1)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 2 2 0 0 Kdyskm (1)
Kw Skok wzwyż kobiet Wzwyż K 1 3 3 0 0 Ktrójs (1)
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 4 4 0 0
M60 60 metrów mężczyzn 60m M 1 1 1 0 0 M600 (1)
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 21 21 0 0 M200 (13) M300 (1) M400 (1)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 13 13 0 0 M100 (13)
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 3 3 0 0 M100 (1)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 5 5 0 0 M100 (1)
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 2 2 0 0 M60 (1)
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 4 4 0 0 M1500 (1)
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 3 3 0 0
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 4 4 0 0 M3000 (2) M800 (1)
M2000 2000 metrów mężczyzn 2000m M 1 1 1 0 0
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 2 2 0 0 M1500 (2)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 3 3 0 0 Mtrójs (1)
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 7 7 0 0 Mw (1)
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 3 3 0 0 M110jm (1)
Mkula Pchnięcie kulą mężczyzn (7.26kg) Kula M (7.26kg) 1 1 1 0 0
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 2 2 0 0 Mdyskj (1) Mo (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 2 2 0 0 Mdyskjm (2)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 4 4 0 0 Mdyskm (1) Mmłotm (2)
Mdyskj Rzut dyskiem M U20 (1.75kg) Dysk M U20 (1.75kg) 1 2 2 0 0 Mkulaj (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 5 5 0 0 Mkulajm (2) Mojm (2)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 2 2 0 0 Mkulam (1) Mmłotm (1) Mom (1)
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 3 3 0 0 Mdyskm (1) Mkulam (2)
Mo Rzut oszczepem mężczyzn (800) Oszczep M (800) 1 1 1 0 0 Mkulaj (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 3 3 0 0 Mdyskjm (2)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 1 1 0 0 Mdyskm (1)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 1 1 0 0 Mwd (1)
Mt Skok o tyczce mężczyzn Tyczka M 1 4 4 0 0
225 225 0 0