PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
............
............
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 1 1 0 0
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 1 1 0 0
M3000 3000 metrów mężczyzn 3000m M 1 1 1 0 0
3 3 0 0