PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
............
............
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60 60 metrów kobiet 60m K 1 7 7 0 0
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 6 6 0 0
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 3 3 0 0
K300 300 metrów kobiet 300m K 1 5 5 0 0
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 2 2 0 0
K600 600 metrów kobiet 600m K 1 4 4 0 0
K1000 1000 metrów kobiet 1000m K 1 2 2 0 0
Kt Skok o tyczce kobiet Tyczka K 1 1 1 0 0
M60 60 metrów mężczyzn 60m M 1 2 2 0 0 Mwd (1)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 1 1 0 0
M300 300 metrów mężczyzn 300m M 1 4 4 0 0
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 1 1 0 0
M600 600 metrów mężczyzn 600m M 1 3 3 0 0
M1000 1000 metrów mężczyzn 1000m M 1 5 5 0 0
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 1 1 0 0
M2000 2000 metrów mężczyzn 2000m M 1 3 3 0 0
Mwd Skok w dal mężczyzn W dal M 1 2 2 0 0 M60 (1)
Mtrójs Trójskok mężczyzn Trójskok M 1 1 1 0 0
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 2 2 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 1 1 0 0
56 56 0 0