PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SEZON 2021
Zgłoszenia do kadry wojewódzkiej U16 - świętokrzyskie
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 2 2 0 0
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 1 4 4 0 0
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 4 4 0 0
K2000m 2000 metrów K U16 2000 m K U16 1 1 1 0 0
K200pł 200 m pł kobiet U16 200m pł K U16 1 1 1 0 0
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 1 1 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 2 2 0 0
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 1 1 0 0
Ktm Skok o tyczce K U16 Tyczka K U16 1 1 1 0 0
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 1 1 0 0
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 1 2 2 0 0
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 7 7 0 0
M5chm 5000 m chód M U16 5000m ch M U16 1 1 1 0 0
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 1 1 0 0
Mmłotm Rzut młotem M U16 (5kg) Młot M U16 (5kg) 1 2 2 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 1 1 0 0
Mtm Skok o tyczce M U16 Tyczka M U16 1 1 1 0 0
33 33 0 0