PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WARSZAWA, 23.08.2020
5. Edycja Warszawskiej Ligi Lekkoatletycznej 2020
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 8 8 0 0 K200 (1) K400 (1) Kwd (1) Kwdm (3)
K200 200 metrów kobiet 200m K 1 3 3 0 0 K100 (1) K100płjm (1)
K400 400 metrów kobiet 400m K 1 1 1 0 0 K100 (1)
K800 800 metrów kobiet 800m K 1 5 5 0 0 Kwdm (1)
K3000 3000 metrów kobiet 3000m K 1 1 1 0 0
K100płjm 100 m ppł K U18 100m pł K U18 1 2 2 0 0 K200 (1) Kwd (1)
K1500p 1500 m przeszkody kobiet 1500m prz.K 1 1 1 0 0
K2000p 2000 m przeszkody kobiet 2000m prz.K 1 1 1 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 4 4 0 0 K100 (1) K100płjm (1) Ktrójs (2)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 4 4 0 0 K100 (3) K800 (1)
Ktrójs Trójskok kobiet Trójskok K 1 2 2 0 0 Kwd (2)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 1 1 1 0 0
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 1 1 0 0 Kmłotjm (1)
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 2 2 0 0 Kdyskm (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 1 1 0 0
M100 100 metrów mężczyzn 100m M 1 4 4 0 0 M200 (1)
M200 200 metrów mężczyzn 200m M 1 1 1 0 0 M100 (1)
M400 400 metrów mężczyzn 400m M 1 2 2 0 0 M400płjm (1)
M800 800 metrów mężczyzn 800m M 1 5 5 0 0 M1500 (1)
M1500 1500 metrów mężczyzn 1500m M 1 1 1 0 0 M800 (1)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 1 1 0 0 Mwdm (1)
M400płjm 400 m ppł M U18(84.0) 400m pł M (84) U18 1 1 1 0 0 M400 (1)
M2000p 2000 m przeszkody mężczyzn 2000m prz.M 1 2 2 0 0
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 1 1 1 0 0 M110jm (1)
Mkulaj Pchnięcie kulą M U20 (6kg) Kula M U20 (6kg) 1 1 1 0 0
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 1 1 0 0 Mdyskjm (1)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 3 3 0 0 Mdyskm (2) Mom (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 1 1 1 0 0 Mkulajm (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 1 3 3 0 0 Mkulam (2) Mmłotjm (1)
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 1 1 0 0 Mdyskm (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 1 1 0 0
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 1 1 0 0 Mkulam (1)
Mw Skok wzwyż mężczyzn Wzwyż M 1 1 1 0 0
68 68 0 0