PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KIELCE, 03.10.2020
¦więtokrzyska Sztafeta Pokoleń 75-lecia ¦ZLA
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Kkulajm Pchnięcie kul± K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 2 1 1 0 0 Kdysk (1)
Kdysk Rzut dyskiem kobiet (1kg) Dysk K (1kg) 1 2 2 0 0 Kkulajm (1)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 1 1 0 0 Mwddz (1)
Mwddz Skok w dal chłopcy W dal M ch 1 1 1 0 0 M60dz (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 2 1 1 0 0
6 6 0 0