PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SIEDLCE, 29 - 31.08.2019
22. Ogólnopolskie Igrzyska LZS
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100jm 100 metrów K U18 100m K U18 1 19 19 0 0 K100pł (1) K200jm (8) Kwdjm (8)
K100m 100 metrów K U16 100m K U16 1 26 26 0 0 K300m (15) Kom (1) Kwdm (7)
K200jm 200 metrów K U18 200m K U18 2 14 14 0 0 K100jm (8) K400jm (5)
K300m 300 metrów K U16 300m K U16 1 28 28 0 0 K100m (15) K600m (7) Kwdm (1)
K400jm 400 metrów K U18 400m K U18 1 16 16 0 0 K100pł (2) K200jm (5) K800jm (3)
K600m 600 metrów K U16 600m K U16 2 18 18 0 0 K300m (7) Kom (1)
K800jm 800 metrów K U18 800m K U18 2 9 9 0 0 K1500jm (2) K400jm (3)
K1000m 1000 metrów K U16 1000m K U16 1 8 8 0 0 K2000m (1)
K1500jm 1500 metrów K U18 1500m K U18 1 7 7 0 0 K3000jm (4) K800jm (2)
K2000m 2000 metrów K U16 2000 m K U16 2 9 9 0 0 K1000m (1)
K3000jm 3000 metrów K U18 3000m K U18 2 4 4 0 0 K1500jm (4)
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 11 11 0 0 K100jm (1) K400jm (2) Kkulajm (1) Kwdjm (1) Kwjm (1)
K4x100jm 4x100 metrów K U18 4x100m K U18 1 3 3 0 0 K4x100m (1)
K4x100m 4x100 metrów K U16 4x100m K U16 1 3 3 0 0 K4x100jm (1)
Kwdjm Skok w dal K U18 W dal K U18 1 13 13 0 0 K100jm (8) K100pł (1) Kojm (2) Kwjm (1)
Kwdm Skok w dal K U16 W dal K U16 1 13 13 0 0 K100m (7) K300m (1) Kkulam (1) Kwm (2)
Kkulajm Pchnięcie kulą K U18(3kg) Kula K U18 (3kg) 2 11 11 0 0 K100pł (1) Kdyskjm (7) Kojm (1)
Kkulam Pchnięcie kulą K U16 (3kg) Kula K U16 (3kg) 2 5 5 0 0 Kdyskm (3) Kom (1) Kwdm (1)
Kdyskjm Rzut dyskiem K U18 (1kg) Dysk K U18 (1kg) 1 10 10 0 0 Kkulajm (7) Kojm (1)
Kdyskm Rzut dyskiem K U16 (0.75 kg) Dysk K U16 (0.75kg) 1 7 7 0 0 Kkulam (3) Kom (1)
Kojm Rzut oszczepem K U18 (500) Oszczep K U18 (500) 1 4 4 0 0 Kdyskjm (1) Kkulajm (1) Kwdjm (2)
Kom Rzut oszczepem K U16 (500) Oszczep K U16 (500) 1 5 5 0 0 K100m (1) K600m (1) Kdyskm (1) Kkulam (1) Kwm (1)
Kwjm Skok wzwyż K U18 Wzwyż K U18 1 7 7 0 0 K100pł (1) Kwdjm (1)
Kwm Skok wzwyż K U16 Wzwyż K U16 1 6 6 0 0 Kom (1) Kwdm (2)
M100jm 100 metrów M U18 100m M U18 1 12 12 0 0 M110jm (1) M200jm (9) Mwdjm (1)
M100m 100 metrów M U16 100m M U16 1 15 15 0 0 M300m (12) Mwdm (2)
M200jm 200 metrów M U18 200m M U18 2 12 12 0 0 M100jm (9) M400jm (3)
M300m 300 metrów M U16 300m M U16 1 17 17 0 0 M100m (12) M600m (4) Mwdm (1)
M400jm 400 metrów M U18 400m M U18 1 9 9 0 0 M200jm (3) M800jm (3)
M600m 600 metrów M U16 600m M U16 2 13 13 0 0 M300m (4)
M800jm 800 metrów M U18 800m M U18 2 12 12 0 0 M1500jm (4) M400jm (3)
M1000m 1000 metrów M U16 1000m M U16 1 11 11 0 0 M2000m (1)
M1500jm 1500 metrów M U18 1500m M U18 1 9 9 0 0 M3000jm (2) M800jm (4)
M2000m 2000 metrów M U16 2000m M U16 2 8 8 0 0 M1000m (1)
M3000jm 3000 metrów M U18 3000m M U18 2 7 7 0 0 M1500jm (2)
M110jm 110 m ppł M U18 (91.4) 110m M (91.4) U18 1 4 4 0 0 M100jm (1) Mwdjm (1) Mwjm (1)
M4x100m 4x100 metrów M U16 4x100m M U16 1 1 1 0 0
Mwdjm Skok w dal M U18 W dal M U18 2 7 7 0 0 M100jm (1) M110jm (1) Mwjm (2)
Mwdm Skok w dal M U16 W dal M U16 2 7 7 0 0 M100m (2) M300m (1) Mom (2) Mwm (1)
Mkulajm Pchnięcie kulą M U18 (5kg) Kula M U18 (5kg) 1 12 12 0 0 Mdyskjm (9) Mojm (2)
Mkulam Pchnięcie kulą M U16 (5kg) Kula M U16 (5kg) 1 8 8 0 0 Mdyskm (7) Mom (1)
Mdyskjm Rzut dyskiem M U18 (1.5kg) Dysk M U18 (1.5kg) 2 11 11 0 0 Mkulajm (9) Mojm (1)
Mdyskm Rzut dyskiem M U16 (1kg) Dysk M U16 (1kg) 2 10 10 0 0 Mkulam (7) Mom (1)
Mojm Rzut oszczepem M U18 (700) Oszczep M U18 (700) 1 4 4 0 0 Mdyskjm (1) Mkulajm (2)
Mom Rzut oszczepem M U16 (600) Oszczep M U16 (600) 1 5 5 0 0 Mdyskm (1) Mkulam (1) Mwdm (2)
Mwjm Skok wzwyż M U18 Wzwyż M U18 1 6 6 0 0 M110jm (1) Mwdjm (2)
Mwm Skok wzwyż M U16 Wzwyż M U16 1 2 2 0 0 Mwdm (1)
458 458 0 0