PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
Sezon 2020
Propozycje do ZKN - szkolenie makroregionalne i centralne
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K5chjm 5000 m chód K U18 5000 m ch K U18 1 11 11 0 0
K10ch 10000 m chód kobiet 10 km ch K 1 3 3 0 0
K20ch 20 km chód kobiet 20 km ch K 1 1 1 0 0
Kmłot Rzut młotem kobiet (4kg) Młot K (4kg) 1 2 2 0 0
Kmłotjm Rzut młotem K U18 (3kg) Młot K U18 (3kg) 1 4 4 0 0
M10ch 10000 m chód mężczyzn 10000m ch M 1 14 14 0 0
M20ch 20 km chód mężczyzn 20 km ch M 1 2 2 0 0
Mmłotj Rzut młotem M U20 (6kg) Młot M U20 (6kg) 1 2 2 0 0
Mmłotjm Rzut młotem M U18 (5kg) Młot M U18 (5kg) 1 3 3 0 0
42 42 0 0