PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
WARSZAWA, 13.04.2019
Bieg LDK! OWM 2019
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K600dzs 600 metrów K U12 600 m K U12 1 4 4 0 0
K600ds 600 metrów K U14 600m K U14 1 5 5 0 0
K600ds2 600 metrów K U14 (12) 600m K U14 (12) 1 7 7 0 0
M600dz 600 metrów M U12 600m M U12 1 11 11 0 0
M600ds2 600 metrów M U14 (12) 600m M U14 (12) 1 2 2 0 0
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 4 4 0 0
M800m 800 metrów M U16 800m M U16 1 2 2 0 0
35 35 0 0