PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SPAŁA, 10-13.10.2019
Konsultacja selekcyjno-diagnostyczna ZKN
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K100 100 metrów kobiet 100m K 1 1 1 0 0
K100pł 100 m ppł kobiet 100m pł K 1 1 1 0 0
Kwd Skok w dal kobiet W dal K 1 1 1 0 0
M110 110 m ppł mężczyzn 110m M 1 2 2 0 0
5 5 0 0