PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SPAŁA, 12.12.2019
Trening
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
Ktestp Test podstawowy K Podst. K 1 7 7 0 0
Mtestp Test podstawowy M Podst. M 1 14 14 0 0
21 21 0 0