PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
KRAKÓW, 04.10.2020
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Dzieci Młodszych i Dzieci Starszych w Lekkiej Atletyce
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 9 9 0 0 K150 (1) K300dz (2) Kppaldm (2) Kwdmstrdm (3)
K100ds 100 metrów K U14 100m K U14 1 21 21 0 0 K300ds (6) K80płds (1) Kwdmstrdm1 (8)
K150 150 metrów kobiet 150 m K 1 7 7 0 0 K60dz (1) Kwdmstrdm (1) Kwdz (1)
K300dz 300 metrów K U12 300m K U12 1 10 10 0 0 K60dz (2) Kwdmstrdm (2)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 11 11 0 0 K100ds (6)
K500dm 500 metrów K U12 500m K U12 1 7 7 0 0
K1000ds 1000 metrów K U14 1000m K U14 1 3 3 0 0
K600ds 600 metrów K U14 600m K U14 1 4 4 0 0
K80płds 80 m pł K U14 80m pł K U14 1 3 3 0 0 K100ds (1) K200płds (2)
K200płds 200 m pł kobiet U14 200 m pł K U14 1 5 5 0 0 K80płds (2)
Kszwed Sztafeta szwedzka (100-200-300-400) kobiet Szwedzka K 1 6 6 0 0 Mszwed (7)
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 7 7 0 0 K150 (1) K300dz (2) K60dz (3) Kwdz (1)
Kwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy K U14 W dal strefa K U14 1 14 14 0 0 K100ds (8) Kodz (1) Kwdds (3)
Kkulads Pchnięcie kulą K U14 (2kg) Kula K U14 (2kg) 1 3 3 0 0 Kodz (2)
Kodz Rzut oszczepem K U14 (400) Oszczep K U14 (400) 1 5 5 0 0 Kkulads (2) Kwdmstrdm1 (1)
Kppaldm Rzut piłeczką palantową (80) K U12 P.palantowa (80) K U12 1 7 7 0 0 K60dz (2) Kwdz (1)
Kwdds Skok wzwyż K U14 Wzwyż K U14 1 3 3 0 0 Kwdmstrdm1 (3)
Kwdz Skok wzwyż K U12 Wzwyż K U12 1 3 3 0 0 K150 (1) Kppaldm (1) Kwdmstrdm (1)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 9 9 0 0 M150 (2) M300dz (1) Mwdmstrdm (6)
M100ds 100 metrów M U14 100m M U14 1 9 9 0 0 M300ds (4) Mwdmstrdm1 (5)
M150 150 metrów mężczyzn 150m M 1 6 6 0 0 M300dz (2) M60dz (2)
M300dz 300 metrów M U12 300m M U12 1 6 6 0 0 M150 (2) M60dz (1) Mwdmstrdm (2)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 11 11 0 0 M100ds (4) M200płds (2) Mwdds (1) Mwdmstrdm1 (1)
M500dm 500 metrów M U12 500m M U12 1 6 6 0 0
M600ds 600 metrów M U14 600m M U14 1 2 2 0 0
M1000ds 1000 metrów M U14 1000m M U14 1 2 2 0 0
M100płchs 100 m pł M U14 100m pł M U14 1 7 7 0 0 M200płds (6)
M200płds 200 m pł mężczyzn U14 200 m pł M U14 1 8 8 0 0 M100płchs (6) M300ds (2)
Mszwed Sztafeta szwedzka (100-200-300-400) mężczyzn Szwedzka M 1 5 5 0 0 Kszwed (7)
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 9 9 0 0 M300dz (2) M60dz (6) Mwdz (1)
Mwdmstrdm1 Skok w dal ze strefy M U14 W dal strefa M U14 1 11 11 0 0 M100ds (5) M300ds (1) Modz (1) Mwdds (3)
Mkulads Pchnięcie kulą M U14 (4kg) Kula M U14 (4kg) 1 2 2 0 0 Modz (1)
Mppaldm Rzut piłeczką palantową (80) M U12 P.palantowa (80) M U12 1 2 2 0 0 Mwdz (1)
Modz Rzut oszczepem M U14 (500) Oszczep M U14 (500) 1 3 3 0 0 Mkulads (1) Mwdmstrdm1 (1)
Mwdds Skok wzwyż M U14 Wzwyż M U14 1 4 4 0 0 M300ds (1) Mwdmstrdm1 (3)
Mwdz Skok wzwyż M U12 Wzwyż M U12 1 3 3 0 0 Mppaldm (1) Mwdmstrdm (1)
233 233 0 0