PZLA  INTERNETOWY SYSTEM LICENCJI I ZGŁOSZEŃ PZLA  PZLA
SZCZECIN, 23.08.2020
NCDC Cup Kid's LDK 2020
Konkurencja_indeks Pełna nazwa Krótka nazwa DZIEŃ Ile zgłoszeń Potwierdzenie TOKEN Inne starty
  TAK NIE
K60dz 60 metrów K U12 60m K U12 1 15 15 0 0 Kppals (2) Kwdmstrdm (10) Kwdz (1)
K60s1 60 metrów K U14 60 m K U14 1 8 8 0 0 Kwds (5)
K300ds 300 metrów K U14 300m K U14 1 2 2 0 0 Kwds (2)
K300dz 300 metrów K U12 300m K U12 1 1 1 0 0
Kwds Skok w dal K SP W dal K SP 1 7 7 0 0 K300ds (2) K60s1 (5)
Kwdmstrdm Skok w dal ze strefy K U12 W dal strefa K U12 1 10 10 0 0 K60dz (10)
Kppals Rzut piłeczką palantową K SP P.palantowa K SP 1 3 3 0 0 K60dz (2)
Kwdz Skok wzwyż K U12 Wzwyż K U12 1 1 1 0 0 K60dz (1)
M60dz 60 metrów M U12 60m M U12 1 20 20 0 0 Mwdmstrdm (18)
M60s 60 metrów M SP 60m M SP 1 3 3 0 0 Mwddz (3)
M300ds 300 metrów M U14 300m M U14 1 1 1 0 0
M1000dzs 1000 metrów M U12 1000 m M U12 1 2 2 0 0
M1000ds 1000 metrów M U14 1000m M U14 1 1 1 0 0
Mwddz Skok w dal chłopcy W dal M ch 1 3 3 0 0 M60s (3)
Mwdmstrdm Skok w dal ze strefy M U12 W dal strefa M U12 1 18 18 0 0 M60dz (18)
Mppalds Rzut piłeczką palantową M U14 P.palantowa M U14 1 2 2 0 0
Mwdds Skok wzwyż M U14 Wzwyż M U14 1 1 1 0 0
98 98 0 0